Immanuel Kant

       

Tematy


Patrzysz na wiadomości znalezione dla zapytania: Immanuel Kant

Temat: Win2000
makryba napisał:

> A czy aby płyty Wasze ATX?
> A czy aby w BIOSie APM właczone?
> Bez tego nic komputerów Waszych nie wyłaczy.
> Nawet Bill wszechmogący.
diao napisał, że poprzednio w Win98 mu się wyłączał, więc sam komp jest raczej
OK. Trzeba pogrzebać w ustawieniach zarządzaniem energią w "panelu sterowania".
nie mam pod ręką Win2000 - nie sprawdzę. Ale tam się też włącza APM.
BTW:
"To be is to do" - Immanuel Kant
"To do is to be" - J.P. Sartre
"Do-be-do-be-do" - Frank Sinatra
"To be is not too bad" - ja (prawa autorskie niezastrzeżone)
Wyświetl resztę wiadomości z tematu

Temat: Dlaczego (nie) wierzycie w Boga?
Wiara jest albo jej nie ma. Na pewno rodzi się z pokory ( nie ciela, co dwie
matki ssie:)) Czy można uzasadnić to, co "nieracjonalne" za pomocą racjonalnych
słów?
Doświadczyć Go można na tyle sposobów, ile istnień, można tez na wiele sposobów
zaprzeczać - na przykład jak Kant Immanuel, który próbując "obalić", niechcący
udowodnił, że Bóg istnieje :)
( reszta - patrz sygnaturka)
:))
Wyświetl resztę wiadomości z tematu

Temat: Zadanie z polskiego. latwy plus ++++
1.Oświecenie (inaczej zwane racjonalizmem lub wiekiem filozofów) to nazwa, która pochodzi od "światła rozumu ludzkiego". Wiąże się z wiarą w rozum ludzki jako naturalne światło pozwalające poznac człowieka i świat.

2.Znakomity filozof niemiecki Immanuel Kant określił oświecenie jako "wyjście człowieka z niepełnoletności, w którą popadł z własnej winy", przy czym niepełnoletność rozumiał jako "niezdolność człowieka do posługiwania się własnym rozumem". Dlatego, dowodził, hasło oświecenia brzmi: "Sapere aude", co znaczy: "miej odwagę posługiwać się własnym rozumem".

3.-pytanie nie rozumie ale chyba chodzi o to :
Również słowa Kartezjusza "cogito ergo sum" ("myślę więc jestem") podkreślały znaczenie i możliwości ludzkiego umysłu, uznawały rozum za najbardziej istotny i twórczy element każdego człowieka. Na podstawie tych dwóch wypowiedzi widzimy potrzebę szerzenia oświaty i wpajania w społeczeństwo przekonania o konieczności powszechnej edukacji. Tak więc zadanie wychowania światłego, rozumnego obywatela przyjęła na siebie literatura, a nauczycielami stali się pisarze i poeci. Najwybitniejszym poetą polskiego oświecenia, nazywanym "księciem poetów", był Ignacy Krasicki i on to właśnie podjął się realizacji powyższych postulatów - stał się nauczycielem i wychowawcą, mentorem i mistrzem dla jemu współczesnych. Rozpoczął działalność literacką jako współpracownik "Monitora". Treść jego artykułów i felietonów obejmowała rozmaite tematy. Krasicki bowiem interesował się zarówno zagadnieniami społecznymi i moralnymi, jak też problemami kultury i literatury.

W jednym z artykułów rozważał przymioty sędziego i znaczenie sprawiedliwości w życiu publicznym, w innym uzasadniał potrzebę powszechności handlu i rzemiosła w kraju, dowodząc, że "łokieć, warsztat i pług" to "pierwszej szlachetności naszej instrumenta".
Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Szukam wszystkiego na temat GODNOŚĆ CZŁOWIEKA
W sensie filozoficznym [edytuj]

W sensie filozoficznym pojęcie godności podlega rozpatrywaniu w ramach etyki. Można ją w uproszczeniu zdefiniować jako ocenę przez jednostkę ludzką własnej wartości w relacjach społecznych. Pojęcie godności wiąże się z pojęciami szacunku dla siebie samego, szlachetności, dumy i honoru.

Według Arystotelesa ze Stagiry godność to także cnota ujmowana jako złoty środek między wadami zarozumialstwa i służalczości.

Według Skinnera, twórcy behawioryzmu, godność to możliwość uniknięcia nieprzyjemnych bodźców.

Immanuel Kant definiując godność stwierdził, że człowiek nie może być nigdy środkiem do jakiegoś celu, lecz zawsze musi być celem samym w sobie.

Zgodnie z filozofią chrześcijańską, godność człowieka wynika ze stworzenia człowieka na obraz i podobieństwo Boga.

W sensie prawnym [edytuj]

W polskiej Konstytucji [edytuj]

Polska Konstytucja już w swojej preambule stwierdza istnienie przyrodzonej godności człowieka. Art. 30 Konstytucji charakteryzuje ją jako przyrodzone, niezbywalne i nienaruszalne źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest jedyną konstytucyjną wartością, która nie może być ograniczona i jedną z klauzul generalnych stanowiących podstawę interpretacyjną całego systemu prawa.

Trybunał Konstytucyjny i szereg konstytucjonalistów stoi na stanowisku, że metaklauzula godności człowieka jest pierwotna wobec aktu prawnego, który o niej explicite stanowi, w związku z tym nie może zostać derogowana (usunięta) z systemu prawa.

W polskim Kodeksie Cywilnym i Kodeksie karnym [edytuj]

Godność jest dobrem osobistym chronionym przez prawo. Razem z dobrym imieniem składa się na zdefiniowane w art. 23 Kodeksu cywilnego pojęcie czci. Z punktu widzenia kodeksu karnego naruszenie czyjejś godności jest przestępstwem znieważenia.

W prawie Wspólnoty Europejskiej [edytuj]

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej uznaje istnienie godności ludzkiej i stanowi, że musi być ona szanowana i chroniona. W rozdziale I zatytułowanym Godność Karta wymienia prawo do życia, prawo do integralności cielesnej oraz zakazuje tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, oraz niewolnictwa i pracy przymusowej.

JAK POMOGŁEM DAJ + Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: E-booki - filozofia

Alan Milchman, Alan Roseberg - Eksperymenty w myĹeniu o holocauĹie, Auschwitz nowoczesnoĹ i filozofia.pdf
Ayer, Alfred - Filozofia w XX wieku.POLiSH.eBook-chupa.pdf
Bartosz, Bogna - DoĹiadczanie macierzyĹstwa.POLiSH.eBook-chupa.pdf
Bauman, Teresa - Uczenie sie jako przedsiewziecie na cale zycie.pdf
Bauman, Zygmunt - Globalizacja [low quality].pdf
Bourdieu, Pierre; Passeron, Jean-Claude - Reprodukcja.POLiSH.eBook-Nieszka_chupa.pdf
Debord__Guy_-_spoĹeczeĹstwo_spektaklu.POLiSH.eBook-chupa.pdf
Descartes, Rene - Medytacje o pierwszej filozofii.pdf
Descartes, Rene - Rozprawa o metodzie.pdf
Edmonds_David__Eidinow_John_-_Pogrzebacz_Wittgensteina.eBook-chupa_Apropos.pdf
Filek, Jacek - Filozofia odpowiedzialnoĹi XX wieku.pdf
Fink__Bruce_-_Kliniczne_wprowadzenie_do_psychoanalizy_lacanowskiej.POLiSH.eBook-chupa.pdf
Foucault__Michael_-_PorzÄdek_dyskursu.POLiSH.eBook-chupa.pdf
Habermas, Jurgen - Filozoficzny dyskurs nowoczesnoĹi.pdf
Heidegger, Martin - Bycie i czas.pdf
Illich, Ivan - Celebrowanie ĹiadomoĹi.POLiSH.eBook-chupa.pdf
Jaspers, Karl-Autorytety.POLiSH.eBook-chupa_mrowek.pdf
Kant, Immanuel - O wiecznym pokoju [low quality].pdf
Kant, Immanuel - Przypuszczalny poczÄtek ludzkiej historii [low quality].pdf
Kierkegaard, Soren - Powtorzenie, Przedmowy.POLiSH.eBook-chupa .pdf
Kronska, Irena - Sokrates.pdf
Lang, Berel - Nazistowskie ludobójstwo, akt i idea .pdf
Logika i jÄzyk - Studia z semiotyki logicznej.pdf
Morton, Adam - Przewodnik po teorii poznania.POLiSH.eBook-chupa .pdf
Na tropach psychologii jako nauki spoĹecznej.POLiSH.eBook-chupa .pdf
Nietzsche, Friedrich - Tako rzecze Zaratustra.pdf
Platon_-_Sofista_Polityk.POLiSH.eBook-chupa_mrowek.pdf
Platon - Fileb.pdf
Platon - Parmenides, Teajtet.pdf
Scheler, Max - Cierpienie, smierc, dalsze zycie.pdf
Swiezawski, Stefan - Dzieje europejskiej filozofii klasycznej.pdf
Wittgenstein, Ludwig - Dociekania filozoficzne [pl][full].pdf
Wittgenstein, Ludwig - O pewnosci.POLiSH.eBook-chupa .pdf
Wittgenstein, Ludwig - Tractatus Logico-Philosophicus.POLiSH.eBook-chupa .pdf

KUNIEC

Linki:


KUNIEC
Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: kant
Do jakiego kierunku filozoficznego nalezał Immanuel Kant?
Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Ostrzegam przed gosciem! - Kretacz!
A jaki koleś ma nick?  Immanuel1, tak?
A jaki jest najsłynniejszy Immanuel? KANT oczywiście.
Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Ostrzegam przed gosciem! - Kretacz!


A jaki koleś ma nick?  Immanuel1, tak?
A jaki jest najsłynniejszy Immanuel? KANT oczywiście.


hehe, cos w tym jest ;)

Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Ostrzegam przed gosciem! - Kretacz!


seba wrote:
A jaki koleś ma nick?  Immanuel1, tak?
A jaki jest najsłynniejszy Immanuel? KANT oczywiście.


ROTFL

Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Katoliczka a muzulamnin
Ned Kelly:

... Lenin podobno mial powiedziec ze religia (kazda)
 to  jest opium ludzkosci...chyba sie z tym zgodze :)


To nie byl Lenin, tylko Immanuel Kant (1724-1804).

Czarek

Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Ateizm jest antyludzki
W poprzednim odcinku "ab" <abangel@poczta.onet.pltako rzecze:


Jorg napisał(a) w wiadomości: ...

| W razie, gdybyś chciał podyskutować w temacie "Deschner",
| to nie widzę problemu; wszystkie jego książki mam pod ręką
| na półce

Skaner...
Skaner!!!!
SKANER!!!!!!!!!!!

ab.
"Ay, Carmela!"


Abi, dzięki Almusowi, to cos już jest, a inne w przygotowaniu:
Pisz, co potrzebujesz.

F Nietzsche -           Antychrześcijanin                      70 kb
F Nietzsche -           Poza dobrem i złem                     170 kb
F Nietzsche -           Tako Rzecze Zaratustra                  370 kb
Gerald Messadie -       Diabeł historia powszechna             480 kb
Horst Herrmann -        Jan Paweł II złapany za słowo                350 kb
Mark Twain -            Listy z ziemi                           98 kb
Mark Twain -            Pamiętniki Adama i Ewy                 25 kb
Robert A Haasler -      Tajne sprawy papierzy                   130 kb
Robert A Haasler -      Zbrodnie w imieniu Chrystusa            214 kb
Rossel Hope Robbins -   Encyklopedia czarów i demonologii     (2,7 MB)

w przygotowaniu:
Karlheinz Deschner -            I znowu zapiał kur I
Karlheinz Deschner -            I znowu zapiał kur II
Karlheinz Deschner -            Opus Diaboli
Adolf Holl -                    Heretycy
Immanuel Kant -                 Religia w obrębie samego rozumu
Eric Lacanau, Paolo Luca -      Grzeszni papierze
Micha Josef Bin Gorion -        Żydowskie legendy biblijne
Robert Graves, Raphael Pati -   Mity hebrajskie

FreeMen

Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Bunting. Pogadamy?

 dendryt:


Użytkownik an_j:

| [Bunting] Nie narzuca filozofii.(...)

Teraz sobie myślę, że to kolejna z przyczyn, dla których tekst
Buntinga może robić wrażenie. No popatrz, nie narzuca się
człek z własnym systemem, choć jak wynika z dołączonej
noty biograficznej, nachapał się życia jak mało kto. W każdym
razie widział pewnie więcej niż znajoma kioskarka z Żoliborza i
teoretycznie mógłby - jako artysta i podmiot liryczny - pokusić się
o chwytliwe uogólnienia, marketing jeśli nie prywatnej wizji świata to
przynajmniej sensu osobniczego. Nie tylko mogłby, ale i powinien,
bo latka lecą, a czas wymusza podsumowania :-


Zakończył Kodą. Pozostawił na szlaku drogowskazy
(do sensu o.) [Miał swobodniejszy kąt patrzenia niż np.:
kioskarka z Żoliborza, m.in. z powodu 'nachapania się'
i tak jak ona "nie nagiąłby przeznaczenia" głosząc
"prawdę absolutną" marketingu, że *już wyszła!*
(z powodu płytki, dzisiejsza GW;)]


Co prawda mamy tu jakiś
postulat "odkurzania umysłu" (zresztą na poziomie Twojej sympatycznej
interpretacji), lecz i tak raczej minimalistyczny jest w swej wymowie
ideologicznej i nie wprost taki. Doceniam autora za to zaniechanie
i pośredniość, ale i brzydko podejrzewam, że niekoniecznie poszło
Buntingowi z delikatności światopoglądowej - każdy szczęśliwy
człowiek zaczyna się deczko lenić poznawczo.


Podejrzewasz..., gdy tymczasem Bunting ufał czytelnikom.
[Napisał nawet wiersz o tym, jak postrzega się poetów,
a aspirantom zalecał:

  "I SUGGEST

1. Compose aloud; poetry is a sound.
2. Vary rhythm enough to stir the emotion you want
     but not so as to lose impetus.
3. Use spoken words and syntax.
4. Fear adjective; they bleed nouns. Hate the passive.
5. Jettison ornament gaily but keep shape

Put your poem away till you forget it, then:

6. Cut out every word you dare.
7. Do it again a week later, and again.

Never explain - your reader is as smart as you."]


Rzuć okiem na przeciwny biegun. Taki Kant Immanuel.
Zupełnie świata nie użył, za to jaka żyleta mentalna.


A Ty... oko mi filozofisz na bieGUN Kanta  ;)


Miło się z Tobą gawędziło Ann.


Mnie również. Dziękuję.

An

Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: "Niebo gwiazdziste nade mna , prawo moralne we mnie "? KTO TO NAPISAŁ?
Immanuel Kant, taki niemiecki filozof
Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: z cyklu: Co Ci Una Wadzi?

Użytkownik pk <p.k@conat.comw wiadomości do grup dyskusyjnych
napisał:38884F8F.481C7@conat.com...

[ciach]
Dzieki, wyruszam na lowy.


Przepraszam za zwloke, ale przez dwie noce i pol dnia pomiedzy nimi
statystowalem w spektaklu "Vom Winde (mit Schnee) verweht",
pokonujac samochodem trase Wien-Warszawa-Wien, zamiast spac
albo siedziec przed blaszanym przyglupem udzielajac sie spolecznie
ku pozytkowi gawiedzi.


No coz, per esperal ad syrenka albo jakos tak :-). Widze, ze matka natura ma
na Ciebie dobry wplyw, uduchowila Cie odpowiednio - powinienes czesciej
obcowac z jej dobrodziejstwami ;-). Uuuuuu, to bylo okrutne, przepraszam. A
ten-tego-owego, pociag? Czy moze kolejarze czescy nadal strajkuja?
W kazdym razie witamy zurĂźck & back.
I proponuje, zebysmy z tej okazji zaspiewali piosneczke prosto z
sci.lang.translation (tylko prosze dzieci wyprowadzic z pokoju).
I jeszcze jedno: wersje udzwiekowiana mozna znalezc tu:
http://library.adelaide.edu.au/guide/hum/philosophy/philos_song.html.

NO TO RAZ, DWA, RAZ, DWA, TRZY iiii:

Immanuel Kant was a real pissant
Who was very rarely stable.

Heidegger, Heidegger was a boozy beggar
Who could think you under the table.

David Hume could out-consume
Wilhelm Freidrich Hegel,

And Wittgenstein was a beery swine
Who was just as schloshed as Schlegel.

There's nothing Nietzche couldn't teach ya
'Bout the raising of the wrist.
Socrates, himself, was permanently pissed.

John Stuart Mill, of his own free will,
On half a pint of shandy was particularly ill.

Plato, they say, could stick it away--
Half a crate of whisky every day.

Aristotle, Aristotle was a bugger for the bottle.
Hobbes was fond of his dram,

And RenĂŠ Descartes was a drunken fart.
'I drink, therefore I am.'

Yes, Socrates, himself, is particularly missed,
A lovely little thinker,
But a bugger when he's pissed.

I to by bylo na tyle...

Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Nowy rozkład jazdy - niespodzianki ze strony PR
Użytkownik Piotr P. napisał:


PS. czy doczekamy sie pospiecha Immanuel Kant do Kaliningradu albo TLK
Gabriel Fahrenheit do Gdanska?


Nie za tej koalicji.

Przemek

Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Nowy rozkład jazdy - niespodzianki ze strony PR


Piotr P. wrote:
PS. czy doczekamy sie pospiecha Immanuel Kant do Kaliningradu albo TLK
Gabriel Fahrenheit do Gdanska?


Prędzej 'EDGAR' z Torunia do Woszczowej :P

R.

Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: CALY TEN KRAM (6)
Jednym z najwazniejszych odkryc kosmologicznych bylo odkrycie, ze gwiazdy
naleza do galaktyk rozrzuconych w przestrzeni miedzygwiezdnej. Proces
dochodzenia do tego odkrycia komplikowal fakt, ze obserwowane przez
teleskopy mglawice, ktore sa chmurami gazu i pylu w naszej Galaktyce,
wygladaja calkiem podobnie do mglawic spiralnych bedacych odleglymi
samodzielnymi galaktykami. Mglawice gazowe maja zwykle ulamek roku
swietlnego srednicy, zas mglawice spiralne zlozone z miliardow gwiazd maja
srednice rzedu stu tysiecy lat swietlnych i leza miliony lat swietlnych od
Ziemi.
W przeblysku intuicji filozof Immanuel Kant sformulowal w 1755 roku
hipoteze, ze mglawice spiralne sa galaktykami. (Coz za zbieznosc: Kopernik -
Frombork, Torun;  Kant - Krolewiec - jakze blisko siebie geograficznie).
Dopiero jednak w 1925 roku amerykanski astronom Edwin Hubble, uzywajac plyt
fotograficznych i gigantycznego stucalowego teleskopu z Mount Wilson w
Kalifornii, sfotografowal pojedyncze gwiazdy w galaktyce spiralnej i wskazal
w ten sposob, ze Kant mial racje.
Podstawowym narzedziem umozliwiajacym powstanie astrofizyki byl spektroskop,
ktory rozszczepia swiatlo na czestotliwosci skladowe. Czestotliwosci te
przenosza informacje o gwiazdach i innych obiektach swiecacych pochodzace z
ich atomow. Atom uwalnia foton, gdy jeden z jego elektronow spada z wyzszej
powloki energetycznej na nizsza.  Atom przechodzi w stan o nizszej energii,
a uwolniona energia jest emitowana jako foton. W taki sposob powstaje
swiatlo sloneczne i swiatlo gwiazd. Analizujac widma gwiazd i innych
obiektow astronomicznych, mozna poznac ich sklad chemiczny, temperature,
predkosc rotacji i sporo innych rzeczy.
Pierwsze widmo slonca otrzymal niemiecki fizyk Gustaw Kirchhoff, ktory
odkryl w nim obecnosc sodu, wapnia, magnezu, zelaza i innych pierwiastkow.
Hel zostal odkryty na sloncu w roku 1868, zanim znaleziono go na Ziemi. Stad
jego nazwa Helios - z greckiego slonce. Angielski astronom amator Wiliam
Huggins polaczyl nastepnie w swoim prywatnym londynskim obserwatorium
teleskop ze spektrometrem i dzieki temu mogl stwierdzic obecnosc zelaza,
sodu, wapnia, magnezu i bizmutu w jasnych gwiazdach - Aldebaranie i
Betelgueze.

Pozdrawiam
Ardzuna Petric

Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: "Prawo i Sprawiedliwosc" a'la Kaczor


Dnia Fri, 24 Jun 2005 17:18:02 +0200, Tomasz Płókarz napisał(a):
mozesz o kand dupy potluc.


Mueheheheheeeee!!! Nareszcie ja!
pac!
Kant!
Immanuel!

Kaczor

Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: TVP1 [Blade Runner]

"Michał Beaky Dębicki" wrote:

k@kki.net.pl (KYA) wrote in <39A51A0B.38670@kki.net.pl:

| "Michał Beaky Dębicki" wrote:

| | btw. ile slow mozna wypisac na temat, o ktorym nie ma pojecia
| | wiekszego niz wyobrazenie (:
| | KYA

| Immanuel Kant, Krytyka czystego rozumu ...
| dwa tomy... możesz sobie przeliczyć słowa...
| :-)

| nienienie. probowalam. przeczytalam. nie pamietam ni slowa oprocz "czas"
| i "przestrzen". i niech tam to zostanie.

... no własnie... nie ma pojęcia większego niż wyobrażenie...
.. ale interesowała Cię ilość słów...
chciałaś to czytać...?
:-)


chcialam? MUSIALAM! ))):


... zostawmy to tym..."którzy nie mają większych problemów..."
... nazwijmy to "krytyką czystej formy(form)"
:-D

| z bardziej wspolczesnych "format c:" z zimna krwia polecam (:

... czy mógłbym opracowanie dla słabiej rozgarniętych poprosić...?


oto streszczenie:
Najgorsza książka, jaką ostatnio przeczytałam: "Format C:" Edwina Blacka
w przekładzie Marcina Krygiera, wyd. Zysk i S-KA 1999.
Tutaj pan producent systemu operacyjnego (hehe), jako wcielenie Szatana
postanawia przejąć władzę nad światem wykorzystując lęk przed 2K.
Przeszkadza mu
tylko grupka ludzi, z których jeden jest oczywiście wybrańcem Boga. Plus
romansik itp. Wątek biblijny nadużyty. Ogólnie egzaltowane rzygi.
Oczywiście przy
odpowiednim podejściu można się obśmiać do rozpuku, ale nie warto.

KYA

Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Do Wszystkich -- głos obiektywny
ARTo co chcę Wam teraz przekazać, będzie ciężkie do wykonania, lecz
ARproste w założeniu. Może się mylę. Nie uważam się za żadnego
AReksperta. Dlatego wybaczcie mi moje nadmierne czasami tłumaczenie
ARi niektóre drobne potknięcia. Piszę wyłącznie dlatego, by rozmowy
ARna grupie mogły przebiegać swobodniej i płynniej. Nie próbuję przy
ARtym narzucać komukolwiek moich (skądinąd radykalnych)
ARpoglądów.[........]

"Przekonania są wrogami prawdy bardziej niebezpiecznymi od kłamstw."
-Nietzsche

Cieszę się, że o tym napisałeś, bo niewątpliwie masz całkowitą rację.
Miejmy nadzieję, że ostudzi to co nieco zapały niektórych z nas, do
przedstawiania swoich przekonań jako prawd ostatecznych.
Zastanawiające natomiast, że tematyka ta potrafi wzbudzać wiele
emocji. Może dlatego, że ociera się o tak kontrowersyjną istotę
człowieczeństwa?

Inna sprawa, to chciałbym zauważyć, że osoby, które uważają że AI da
się stworzyć (nie upieram się w tym momencie akurat przy wykonaniu
tego na zwyczajnej maszynie Turinga), są w nieco dogodniejszej
sytuacji od tych, które twierdzą że nie da się tego zrobić. Mianowicie
dopóki ktoś nie poda powodu (dowodu...) dla którego stworzenie AI
miałoby być niemożliwe to w moim odczuciu dość logiczne jest przyjęcie
_założenia_ że jednak jest to możliwe. Nie jest to równoznaczne z tym,
że da się je stworzyć, ale jak sądzę przyjęcie postawy 'AI jest
możliwe' jest jedynym naturalnym podejściem w tej sytuacji. Na takim
podejściu opiera się przecież cała nauka.

ARZastanawiam się (czysta zdrożna ciekawość) ile osób na grupe
ARuważa, że na systemie binarnym można oprzeć AI. Co jest równoważne
ARze stwierdzeniem, że myślenie jest maszyną Turinga. Ta myśl jest
ARdla mnie trochę odrażająca.

Dlaczego odrażająca? W czym to umniejsza piękno myślenia? Powiedz mi,
czy w momencie gdy zrozumiano idee rozczepienia światła tęcze stały
się mniej piękne? W moim odczuciu wręcz przeciwnie!

Pozdrawiam serdecznie!
Guhru
gu@poczta.onet.pl
"Miejcie odwagę posługiwać się rozumem."
       - Immanuel Kant (1724 - 1804)

Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Ksiega "rodzaju"...
Zawsze zastanawialo mnie cos takiego:   dlaczego slowo "Bog" czy "Jahwe" to
rodzaj meski? Dlaczego slowo "aniol" to takze
rodzaj... meski? Dlaczego nie jest to rodzaj zenski badz nijaki,
tymbardziej jesli zwazymy fakt, ze zarowno Bog jak i aniolowie to istoty
ponoc NIEMATERIALNE, istoty DUCHOWE? Moze zapytam inaczej:  jakiej plci sa
zatem aniolowie i jakiej plci jest Bog? A moze plec jest tylko przymiotem
istot zyjacych w swiecie realnym;  tylko istot organicznych? Hmmm...
Przychodzi mi jednak na mysl inne rozwiazanie, a rozwiazanie  (byc moze
bledne) bedzie tego "rodzaju":   Bog - Jahwe jest Bogiem tylko mezczyn, bo
jest ich wlasnym tworem. Od wiekow to mezczyzni dominowali (rownouprawnienie
kobiet jest raczej poznym faktem w historii ludzkosci). Jako ze w
swiadomosci czlowieka zawsze tkwily pragnienia - pragnienia ktorych czlowiek
osiagnac nigdy nie mogl, tak wiec to, czego pragnal i do czego dazyl - czyli
NIESKONCZONOSC, zycie wieczne - mogl osiagnac TYLKO ulegajac pozorom i
tworzac religie, bo nauka mu na to nie pozwalala. Tragedia czlowieka i jego
skonczonosci i niedoskonalosci wobec nieskonczonosci i doskonalosci boskiej
od wiekow budzila wiele kontrowersji. Pytanie kolejne i ostatnie zarazem:
dlaczego dzis - w swiecie nowoczesnej techniki - ludzie traca swa wiare i
odwracaja sie od religii? Czyzby zaczeli w koncu WIEDZIEC, zamiast tylko
tepo WIERZYC?

Pozdrawiam... :)

      ___ _     ________     _ _______________
_ _    ____ |         ___/                                        /__
        _|          |        _ /   The Founder / U'Race
tF!   \_          _/           foun@friko2.onet.pl   ()
--=-=|_____|_____=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--

"Idea Boga jest HIPOTEZA konieczna dla zaspokojenia rozumu, nigdy  zas
faktem stwierdzonym przez umysl" (Immanuel Kant).

Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: robakks -> patix


"patix" wrote in message ...
ksRobak wrote in message ...
| A kto Panu rozkazuje przyjęcie jakchś zbiorów?? ?   ?   :o)
| Nie wystarczy Panu tabela o nieskończonej liczbie wierszy
| i nieskończonej liczbie kolumn ? :)
taka tabela to  juz dla mnie za duzo :))))

ech szkoda gadac - nic ze mnie nie bedzie :)))

pozdrawiam
patix


proszę zobaczyć jak pięknie matematyka
(czyt: matematyka klasyczna czyli filozofia)
przeplata się z religią:

AGEOMETRETOS MEDEIS EISITO  /Platon (427-347 p.n.e)/

1.
http://www.seriousliving.net/new-245381-15.html
2.
http://www.talkaboutreligion.com/group/alt.religion.kibology/messages...

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Filozofia (gr.) oznacza dosłownie "umiłowanie mądrości"
- termin jest obecnie używany w różnych znaczeniach.
Treść rozważań filozoficznych ulegała historycznym zmianom
i jest uzależniona od przyjętej koncepcji filozofii.

W starożytności utożsamiana z wiedzą, której źródłem jest
ciekawość, zdziwienie światem (Platon, Arystoteles) oraz
wątpienie. Inspiracją do filozofii była także świadomość
śmiertelności, skłaniającą do pytania o sens życia. Jako
podstawowe problemy filozofii Platon wymieniał
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Prawdę, Dobro i Piękno.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Immanuel Kant wymieniał cztery podstawowe pytania filozofii:

Co mogę wiedzieć? (na które odpowiedź daje metafizyka)
Co powinienem czynić? (na które odpowiedź daje etyka)
Na co mogę mieć nadzieję? (na które odpowiedź daje religia)
Czym jest człowiek? (na które odpowiedź daje antropologia)

Wraz z rozwojem nauki szczegółowych i ich postępującą
specjalizacją nastąpiła parcelacja pierwotnego przedmiotu
zainteresowań filozofii. Na przykład na pytania o to, czym jest
materia, z czego zbudowany jest świat i jakie prawa nim rządzą,
zajęły się nauki przyrodnicze, takie jak fizyka, chemia czy
biologia. Inną grupą zagadnień filozofii - dotyczących człowieka
i społeczeństwa - zajmują się od strony empirycznej nauki
humanistyczne, takie jak psychologia, lingwistyka i socjologia.
źródło: http://www.xasa.com/wiki/pl/wikipedia/f/fi/filozofia.html

i tu pytania:
Czy zna Pan opis ksRobaka: "czym jest filozofia" ?
Czy WIE Pan dlaczego filozofia jest ponad koncepcjami,
modą i jakimikolwiek założeniami?

Edward Robak
*°"˝'´¨˘`˙ˇ^:;~¤<×÷-.,˛¸

Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Kant
Immanuel Kant.
Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: podstawowa zmylka

Użytkownik Tomasz Kaminski <o@actyn.phys.uni.torun.plw wiadomości do
grup dyskusyjnych napisał:9iq0mf$cp@flis.man.torun.pl...


Podstawowa zmylka - tak mysle - bierze sie wlasnie nie z rzeczy
o ktorych mozemy mowic, ale z tych o ktorych nie mozemy mowic.
Z calej gamy mozliwych tonow, nastrojow ducha, stylow tu realizuje
sie tylko kilka tych bardziej miernych, co gorsza latwo zapomiec
ze potencjalnie mozliwe sa duzo lepsze zachowania czy spojrzenia,
wiem, ze mowie dosyc niejasno.


Hehe, Kant Immanuel, był pierwszy, a przed niem cały throng filozofów, co to
tego nie potrafili tak jasno ująć. Należy ująć możliwe nastroje jako umysł,
praktyczny czy czysty, jużnie pamiętam, a te możliwe, przyszłe w przestrzeni
(zrozumiałem, bez strachu) jako rzecz samą w sobie. A to faktycznie jest
trudne, przyznanie się do własnej niewiedzy. Heh!

Najwazniejsze jest to, ze widac tylko


to co widac, a to nie jest wszystko. Ja wierze w przyszlosc, przyszlosc
stylu, nie jest to przyszlosc w czasie a przyszlosc w przestrzeni
potencjalnych mozliwosci (potencjalnych mozliwosci - powtorzenie
but fuck if, wazne zeby podkreslic, ze to sa mozliwosci potencjalne,
wirtualne, nie realizuja sie) Ta wiara w przyszlosc stylu to dla mnie
jak wiara w boga. Chcialbym moc to lepiej pokazac ale nie umiem
jeszcze teraz. (Teraz powinienem to pokazac, zebyscie spadli z krzesel,
ale naprawde trudno jest sie tam przebic w przyszlosc, ten mur jest
twardy (ale ja mam mastery w two weapon combat wiec kto wie))


Swoje mastery schowaj, inaczej - masz wiarę w możliwości swoje, to zdrowe,
ale...raczej nie zaprowadzi na Olimp. Hehehe, droga do boskości jest dla
śmiertelników zamknięta, już starożytni o tym wiedzieli.

Hehehe

Tomek

Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: krytyka Kanta
Użytkownik star_soul <tkwie@o2.plw wiadomości do grup dyskusyjnych
http://niusy.onet.pl/niusy.html?t=artykul&group=pl.sci.psychologia&ai...

Użytkownik Slawek [am-pm] <sl_d[SPAM_BE]@gazeta.plw wiadomości do grup dyskusyjnych


http://niusy.onet.pl/niusy.html?t=artykul&group=pl.sci.psychologia&ai...

(...)
| Wyobraźmy sobie, że oto kreacjoniści wykazali niezbicie, metodami
| jak najbardziej naukowymi, że człowiek (czy inne gatunki zwierząt)
| pojawiły się na Ziemi w wyniku bezpośredniej, ponadprzyrodzonej
| ingerencji Boga. W takim razie natychmiast upada wiara w Boga.
| Pojawia się wiedza o Bogu - jego bezpośrednie poznanie. W tym
| samym momencie człowiek zyskuje status aniołów, którzy "od
| zawsze" znali Boga bezpośrednio. Czy taki był boski plan? O ile
| mi wiadomo, człowiek ma szansę poznać Boga bezpośrednio dopiero
| po swojej śmierci.

| W jakimś wiadomym sobie celu Bóg umieścił człowieka w innej
| przestrzeni i dał mu wolność. Również w najważniejszym jej
| metafizycznym aspekcie - wolności przyjęcia lub odrzucenia Boga.
| Jeśli ktokolwiek udowodni, że do zaistnienia inteligencji, świadomości
| czy myślenia niezbędna jest dusza nieśmiertelna, w tym samym
| momencie człowiek straci wolność. Ma bowiem niezbity dowód
| na istnienie Boga, więc nie może go odrzucić. Nie wierzę, że taki
| był boski plan.
(...)

Dokopałeś intelektualnie Kantowi.
Jak rasowy tomista.

"(...) we wstępie do "Krytyki czystego rozumu" mówi Kant wyraźnie,
że jego celem było nie co innego, jak oczyszczenie gruntu z fałszywych budowli,
aby móc poważnie udowodnić istnienie Boga, nieśmiertelność duszy i wolność woli.
Te trzy zagadnienia uważa on też za właściwą istotę filozofii."
Józef BOCHEŃSKI ZARYS HISTORII FILOZOFII / 22. Immanuel Kant (1724-1804) / 4. Rozwój myśli.

Zobacz: www.psr.prv.pl

--
Pozdrawiam
Tomasz Kwiecień
www.tkwiecie.prv.pl


Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: ZAGADKA


W kazdej dziedzinie wiedzy istnieje tylko tyle prawdziwej wiedzy, ile
jest w niej matematyki  -- Immanuel Kant


A w biologii? Albo seksuologii ?
Marek

Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: maniuplacja związana z pojęciem egoizmu
Immanuel Kant
Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Kim jest czlowiek?
Witam water!,

Thursday, January 23, 2003, 12:09:22 AM, you wrote:


Czy człowiek jest swoim ciałem? IMHO nie może swoim ciałem, bo skoro mówi:
"To jest moje ciało", to znaczy, że jest jego właścicielem, a nie samym
ciałem. Kim jesteśmy, skoro nie jesteśmy ciałami?
I jeszcze jedno: ciało jest przemijalne. Czy ten/ta/to, które jest
świadome posiadania ciała jest związane ze swoim ciałem nierozerwalnie czy
może jednak dostaje ciągle to inne ciała niczym garnitury?


Odpowiem cytatem :)

"       Do czegóż potrzebna jest nam nauka o duszy oparta
wyłącznie na czystych zasadach rozumu? Bez wątpienia
przede wszystkim do tego, by uchronić nasze myślące
Ja przed niebezpieczeństwem materializmu. To
jednak sprawia [już] rozumowe pojęcie naszego Ja
myślącego, jakie daliśmy. Albowiem [nie tylko] wiele
brak do tego, by po dostarczeniu tego pojęcia istniała
jeszcze jakaś obawa, że gdyby się usunęło materię, to
uległoby przez to unicestwieniu wszelkie myślenie, a nawet
istnienie istot myślących, lecz nawet okazuje się
jasno, że gdybym usunął podmiot myślący, to musi odpaść
cały świat materialny, nie będący niczym innym,
jak tylko zjawiskiem w zmysłowości naszego podmiotu
i pewnym rodzajem jego przedstawień.
        Przez to wprawdzie w istocie nie poznaję lepiej tego
Ja muślącego co do jego własności ani też nie mogę
dojrzeć (einsehen) jego trwałości, ani nawet niezawisłości
jego istnienia od ewentualnego transcendentalnego
podłoża zjawisk zewnętrznych, podłoże to bowiem
jest mi równej mierze nieznane jako owo Ja."

Immanuel Kant
"Krytyka czystego rozumu II"

Moim zdaniem jesteśmy wykonawcami woli.
Jak kto woli :)
Jesteśmy tylko formą obserwatorów owej rzeczywistości.

Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: wzór fizyczny zawierający w sobie libczbę e
PFG napisał(a):


On Tue, 13 Feb 2007 22:13:20 +0100, Abu <abu_z@wp.plwrote:

| Liczba  e  występuje w opisie wiele procesów zależnych od czasu, między
| innymi w mechanice. Liczbę tą można więc wyznaczyć empirycznie z
| pomiarów czasu w odpowiednim układzie. Zaproponować układ mechaniczny, z
| którego można by wyznaczyć liczbę e,  mierząc odległość. Skąd bierze się
| ta liczba w takich układach? Czy można uznać e za niemianowaną stałą
| fizyczną odnoszącą się do czasoprzestrzeni?

To faktycznie są bzdury. (Odpowiadając na inny list - tak, wielu
nauczycieli zajmuje się bzdurami, co jest ze wszech miar godne
ubolewania.) Jak już napisano, liczba e nie jest żadną stałą fizyczną,
tylko stałą matematyczną. Podobnie zresztą jest z liczbą pi:
W *rzeczywistości* nie ma idealnych okręgów, idealnych sfer ani
idealnych wahadeł harmonicznych - obiekty idealne, do opisu których
stosuje się liczba pi, występują tylko w matematyce. Podobnie jest
z liczbą e: w *rzeczywistości* żadnych logarytmów naturalnych nie ma,
jest to konstrukt matematyczny. Pytaniem (poważnym pytaniem!)
filozoficznym jest dlaczego takie konstrukty matematyczne bardzo
dobrze nadają się do opisu (a raczej modelowania) rzeczywistości,
obawiam się jednak, że zadanie, jak wyżej, w znikomym stopniu
przyczyni się do uzyskania odpowiedzi. Immanuel Kant w grobie się
przewraca...

Pomijam już fakt, że ani liczby pi, ani liczby e nie da się wyznaczyć
*empirycznie*, jako że są to liczby niewymierne. Możemy myśleś jedynie
o wyznaczaniu skończonych przybliżeń tych liczb.


No na przykładzie liczby PI. wydaje mi się, że jest to pewna własność
przestrzeni. np.: gdyby przestrzeń nie była euklidesowa (np. na kuli
stosunek średnicy do obwodu może być wymierny i zależy od miejsca koła).
Sokor taka liczba jest własnością przestrzeni (matematycznej wprawdzie)
to można by przyjąć, że liczbę taką da się jakoś zmierzyć.

Tak mi przyszło do głowy, że wg STW w zasadzie żyjemy w bardzo pokopanej
czterowymiarowej przestrzeni. czy w tej przestrzeni może się okazać, że
liczba PI ma inną wartość?

PI := obwód_okręgu/średnicę_okręgu

A.

Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: czytal wisniewskiego-snerg'a ?


Roman Werpachowski <romanNOS@student.ifpan.edu.plwrote:
A kto powiedział, że przyroda jest prosta i możliwa do opisania paroma
zdaniami?


Immanuel Kant.

Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: czytal wisniewskiego-snerg'a ?


| A kto powiedział, że przyroda jest prosta i możliwa do opisania paroma
| zdaniami?

Immanuel Kant.


No taak... Ale jest to kolejny z przypadkow, w ktorych sie mylil. ;)

T. D.

Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: wokół kota Schrodingera
Pawel F. Gora <g@if.uj.edu.plnapisał(a) w artykule


Stała Plancka jest tylko
współczynnikiem proporcjonalności - fakt, gdyby akurat wynosił on
zero, efekt byłby niewidoczny, tym niemniej z formalnego punktu
widzenia wciąż byłoby "coś razy komutator", tyle tylko, że "coś"
równałoby sie zeru. Na odwrót, gdyby stała Plancka była
nawet bardzo duża, ale operatory komutowały, zasady nieoznaczoności
by nie było.


Gorsza polowa grupy prosi o szersze wyjasnienie.


Tymczasem kwestia, czy fizyka ma być zrozumiała w języku
naszej codzienności - i znów, na kolejnym poziomie, co to znaczy
"zrozumiała" - nie należy już do fizyki, ale do filozofii. Ja
osobiście uważam, iż rację miał Immanuel Kant, który powiadał


Filozofia nie jest nauka :-) Dziedzina, ktora nie posluguje sie metodami
naukowymi ma sie wypowiadac na temat, jaka powinna byc krolowa nauk? :-) *


Taką ludzki umysł ma strukturę i już, świat jawi nam się
ujęty w owe "kategorie czystego rozumu", nie jest nam zaś dany
bezpośrednio. Owe "kategorie czystego rozumu" są dostosowane
do rzeczywistości, w której ten umysł zazwyczaj funkcjonuje


Uwielbiam teorie poznania Kanta. Generalnie jestem tomista, ale trzeba
przyznac, ze akurat teoria poznania sie Doktorowi Anielskiemu nie udala. A
Kant to zrobil genialnie.


Otóż tak naprawdę nie ma żadnego dualizmu korpuskularno-
falowego, ale żeby się o tym przekonać, trzeba nieco dokładniej
postudiować kwantową teorię pola i sposób, w jaki w tej teorii
opisywane są cząstki. (Nie, nie podejmuję się zrobienia popularnego
wykładu na ten temat.)


A moze wspolnie sprobujecie, bo to co piszesz jest genialne. Na pewno sie
uda, jesli tylko bedziecie wystarczajaco cierpliwi. Z moich doswiadczen
wynika, ze mozna mi WSZYSTKO wytlumaczyc, jesli tylko bedzie sie
odpowiednio dlugo probowalo :-))) Bo mnie sie bardzo podoba falowa czesc
tego dualizmu, tylko trzeba cos z ta czastkowatoscia zrobic. Moze my ja zle
rozumiemy?
Pozdrowienia
Hanka

* PS. Ja naprawde lubie Pawla Masiaka

Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Czy materia,a w tym zycie mogly istniec odwiecznie?

Maciek Woźniak wrote:
| A co ten mehanizm* ma wspolnego z formalizmem?
Nie zrozumiesz, ale formalizm odpowiada właśnie
za dokładność reakcji na bodziec.


Acha: zebys nie myslal ze masz w czymkolwiek racje:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Formalizm_%28matematyka%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Formalism
http://portalwiedzy.onet.pl/59067,,,,formalizm,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/127720,,,,formalizm_formalism,haslo.html
Slowem sadzisz ze za dokladnosc reaksji za bodzce odpowiada
:achowanie, zgodnie z którym forma, przepis, reguła są czynnikami
decydującymi o wartościach poznawczych zjawisk i procesów; przyjmowanie
ich apriori, bez wnikania w ich treść i zasadność.

W życiu codziennym z formalizmem kojarzy się postępowanie urzędowe,
oficjalne, bezduszne; przesadna skrupulatność i pedanteria, drobiazgowe
przestrzeganie ustalonych form i przepisów. W dydaktyce przez formalizm
rozumie się nauczanie, którego celem nie jest dostarczenie wiedzy, lecz
kształcenie umysłu, tj. rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów
często jednostronnych i zaniedbywanie ich ogólnego wykształcenia. W
zarządzaniu formalizm oznacza sztywne trzymanie się przepisów, uznanych
reguł i sposobów działania, bez większego zaangażowania własnej inwencji
i wyobraźni."
Lub
"1) w filozofii, sztuce nauce - kierunek, wg którego o wartościach
estetycznych, etycznych, poznawczych itp. w danej dziedzinie decyduje
przede wszystkim forma.

2) drobiazgowe przestrzeganie ustalonych norm, przepisów bez wnikania w
ich treść, przesadna pedanteria i skrupulatność.
Zobacz również: Estetyka, Etyka, Poznanie

Inne na ten temat: Biurokratyzm (prawo), Scamozzi Vincenzo, Nash John,
Ius civile, Realizm socjalistyczny w literaturze, Kant Immanuel, więcej Âť"
Wez ty sie dowiedz pierwsze o czym ty dyskutujesz.
kazek

Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: RANKING: 15 najwazniejszych postaci w historii ludzkosci


Zenon Oktawiec wrote:
Interesują nas ci , którzy wywarli największy wpływ na bieg historii
(bez względu na to czy byli oni "dobrzy" czy tez "źli").


W Stanach wyszla ksiazka , ktorej autorzy postanowili wybrac i
uszeregowac 1000 osob zyjacych w czasie ostatniego tysiaclecia, ktore
wywarly najwiekszy wplyw na historie ludzkosci. Praca nad ta lista
zajela im podobno kilka lat. Czytalem tylko artykul na ten temat i nie
znam calej listy. Oto pierwsza 40-tka w oryginalnym angielskim brzmieniu
(przypominam, ze chodzi tylko o ostatnie tysiaclecie):

1. Johannes Gutenberg
2. Christopher Columbus
3. Martin Luther
4. Galileo Galilei
5. William Shakespeare
6. Isaac Newton
7. Charles Darwin
8. Thomas Aquinas
9. Leonardo da Vinci
10. Ludwig van Beethoven
11. John Locke
12. Mohandas K. Gandhi
13. Michelangelo
14. Karl Marx
15. Sigmund Freud
16. Napoleon I
17. Albert Einstein
18. Nicholas Copernicus
19. Jean-Jacques Rousseau
20. Adolf Hitler
21. Adam Smith
22. George Washington
23,24. Wilbur and Orville Wright
25. Rene Descartes
26. Louis Paster
27. Peter the Great
28. Thomas Alva Edison
29. William I of England
30. Dante Alighieri
31. Elizabeth I of England
32. Abraham Lincoln
33. Johannes Kepler
34. Leo Tolstoy
35. Johann Sebastian Bach
36. Voltaire
37. Franklin D. Roosevelt
38. Winston Churchill
39. Francis of Assisi
40. Niccolo Machiavelli

W tekscie artykulu wspomniane sa jeszcze inne nazwiska z
listy:

Urodzeni w XX w.:

57. Martin Luther King Jr.
76. John Eckert
80. J. Robert Oppenheimer
121. B.F. Skinner
123. James D. Watson
134. Lech Walesa
169. Allen Du Mont
170. Gamel Abdel Nasser

Kobiety w pierwszej 100-tce (ogolem stanowia 15%):

45. Mary Wollstonecraft
75. Marie Curie
83. Joan of Arc

Muzycy (popularni?):

322. Louis Armstrong
352. Elvis Presley
327, 328. Paul McCartney, John Lennon
857. George Gershwin
888. Bob Dylan

I kilka innych nazwisk:

43. Genghis Khan
49. Immanuel Kant
215. Friedrich Nitzche
499. Yuri Gagarin
696. Neil Armstrong

Pozdrawiam i zycze dalszej milej zabawy,

Michal

Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Literatura na temat taktyk wojennych

"To be is to do" - Immanuel Kant
"To do is to be" - J.P. Sartre
"Do-be-do-be-do" - Frank Sinatra
"Ble - ble - ble - ble" - Wiesio Szfecki


Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Prędkość roszerzania się wszechświata a c:)


Albert Einstein wrote:
| | Podaj wiec "Albercie" eksperyment falsyfikujacy 1. albo 2.

| Ależ nikt nie stwierdził, że taki eksperyment istnieje lub że wybrana
| interpretacja jest błędna. Podobnie nikt nie upiera się, że światło
| naprawdę jest cząstką, a interpretacja falowa jest błędna.

| Bez falsyfikowalnosci teorii, teoria przestaje byc teoria NAUKOWA,
| "Albercie" :)

Skoro tak ciebie nauczyli, to z dużym prawdopodobieństwem tak jest, ale to już
inna para teorii... kaloszy, chciałem rzec.
PS: falsyfikowalność to możliwość podrobienia/sfałszowania (np. pieniędzy) -
myślę że każdy będzie mógł na przynajmniej kilka sposobów sfałszować obie
interpretacje.


http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=14390
falsyfikacja ż I, DCMs. ~cji; lm D. ~cji (~cyj)
2. filoz. w logice: procedura stwierdzania fałszywości twierdzeń
(błędności hipotez) w procesie ich sprawdzania, prowadząca do ich odrzucenia


Nie wiem, jaką miarą naukowości jest to dla ciebie. Może mylisz
"falsyfikację" z brzytwą Ockhama, ale to nieco inna cecha teorii. Albo z
użytecznością teorii fizycznej, która jest pewną (oczywiście że subiektywną)
miarą zdolności wyjaśniania obserwowanych faktów/zjawisk przez tęże teorię.


Zasada "tw. niefalsyfikowalne =tw. nienaukowe" ma sporo wspólnego
z brzytwą Ockhama... i nic dziwnego, bo w obu przypadkach
głównym, użytecznym celem jest "eliminacja szumu".


| Nie wybacze. Nie moge wybaczac uzywania cudzego imienia i nazwiska :(
Myślę że jakoś to przeżyjesz, nawet wiedząc, że to tylko falsyfikacja.


Ale się przynajmniej staraj, bo kiedy na opakowaniu widzę napisane
"Albert Einstein", to automatycznie spodziewam po zawartości
czegoś szczególnego :-)

Pozdrawiam,
Immanuel Kant :)

Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Prędkość roszerzania się wszechświata a c:)

Slawek Kotynski <kotyn@byl.z.adso.z.com.plwrote:
Albert Einstein wrote:

| | Podaj wiec "Albercie" eksperyment falsyfikujacy 1. albo 2.

| | Ależ nikt nie stwierdził, że taki eksperyment istnieje lub że wybrana
| | interpretacja jest błędna. Podobnie nikt nie upiera się, że światło
| | naprawdę jest cząstką, a interpretacja falowa jest błędna.

| Bez falsyfikowalnosci teorii, teoria przestaje byc teoria NAUKOWA,
| "Albercie" :)

| Skoro tak ciebie nauczyli, to z dużym prawdopodobieństwem tak jest, ale to już
| inna para teorii... kaloszy, chciałem rzec.
| PS: falsyfikowalność to możliwość podrobienia/sfałszowania (np. pieniędzy) -
| myślę że każdy będzie mógł na przynajmniej kilka sposobów sfałszować obie
| interpretacje.

http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=14390
falsyfikacja ż I, DCMs. ~cji; lm D. ~cji (~cyj)
2. filoz. w logice: procedura stwierdzania fałszywości twierdzeń
(błędności hipotez) w procesie ich sprawdzania, prowadząca do ich odrzucenia

| Nie wiem, jaką miarą naukowości jest to dla ciebie. Może mylisz
| "falsyfikację" z brzytwą Ockhama, ale to nieco inna cecha teorii. Albo z
| użytecznością teorii fizycznej, która jest pewną (oczywiście że subiektywną)
| miarą zdolności wyjaśniania obserwowanych faktów/zjawisk przez tęże teorię.

Zasada "tw. niefalsyfikowalne =tw. nienaukowe" ma sporo wspólnego
z brzytwą Ockhama... i nic dziwnego, bo w obu przypadkach
głównym, użytecznym celem jest "eliminacja szumu".


        ... skoro nie mozna pewnych rzeczy udowodnic, mozna przynajmniej powiedziec,
czym dana rzecz/byt nie jest;-)


| Nie wybacze. Nie moge wybaczac uzywania cudzego imienia i nazwiska :(
| Myślę że jakoś to przeżyjesz, nawet wiedząc, że to tylko falsyfikacja.

Ale się przynajmniej staraj, bo kiedy na opakowaniu widzę napisane
"Albert Einstein", to automatycznie spodziewam po zawartości
czegoś szczególnego :-)

Pozdrawiam,
Immanuel Kant :)


        ... tylko bez kantow prosze;-) Z powazaniem
                                                                Adam Przybyla

Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Moc witaminy C


Aicha wrote:
Użytkownik "tomek wilicki" napisał:

| Kilkadziesiąt lat temu pewien nawiedzony doktor z USA jadł po 5-6
| g vit.C i "czuł poprawę", ale teraz (badania roku 2007) okazało
| się, że przy tym bardzo mało jadł
| lol. a może zamiast czytać o jakimś nawiedzonym profesorku, poczytaj
| może trochę o najnowszych badaniach nad wpływem witaminy C na
| przebieg infekcji wirusowych?

Jeśli Paulinga (pewnie to o niego chodzi) nazywasz nawiedzonym
profesorkiem, to może zdradzisz nam, kto jest Twoim największym
autorytetem?
Zresztą ja bym nie bardzo chciała, żeby wszyscy staruszkowie dożywali
93 lat. Kto miałby na nich pracować?


Moimi autorytetami są Immanuel Kant, Ludwig Wittgenstein oraz Lloyd Kaufman,
scenarzysta i reżyser filmu Toxic Avenger

A Pauling faktycznie był nieco nawiedzony, chociażby dlatego, że nie
przeprowadził nigdy odpowiednich, zakrojonych na dużą skalę badań
dotyczących wykorzystania gigadawek witaminy C jako leku, pomimo tego że
znał już niektóre jej właściwości - eksperyment z leczeniem nowotworów
przeprowadzono już chyba za jego życia, czy może nawet on był w to
zaangażowany? Podobnie znane były efekty stosowania witaminy C w leczeniu
polio, efekty które można śmiało określić jako "cudowne".

Niemniej post powyższy należy rozumieć w całym kontekście - przedpiśca
przeczytał co się da o Paulingu, ale czasu już mu nie starczyło aby
przejrzeć najnowsze badania na temat skuteczności witaminy C. Najgorsze, że
określił dietę którą obecnie ma co trzeci sportowiec wyczynowy, w tym
również ogroma rzesza kulturystów, jako "niedoborową", co przynajmniej wg
mnie kompletnie przekreśla go jako lekarza ogólnego - pomimo tego, że
potrafi wymienić z nazwy wszystkie geny aktywizowane w procesie
przechodzenia w tzw "stan zimowy".

Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Amerykanie: bolszewicy czy wybawcy?
Do Evy
Gość portalu: Eva napisał(a):

> Ze swymi pogladami nie jestes w zlym towarzystwie:

Z antysemitami, Le Penem, Bublami-Benderami, Narodowym Odrodzeniem Polski, PPS,
Łukaszenką, "Naszym Dziennikiem" itp. Ciekawą masz definicję
dobrego "towarzystwa". To ja już wolę tych od Rywina i Czarzastego!

> Byl sobie dawno temu maly, niepozorny pan, ktory myslal podobnie jak Ty, albo
> raczej Ty myslisz podobnie jak on, on bowiem zyl 200 lat przed Toba. Zyl
sobie
> i
> twierdzil, ze atakowanie obcych panstw, nawet jesli to panstwa bandyckie, jest
> ZAWSZE zarzewiem przyszlych wojen

Inteligentnie! Inaczej mówiąc, nieważne jak się te państwa obchodzą z własnymi
obywatelami, atakować ich "nielzja" (za to one mogą;-). Ciekawe czy miałabyś to
odwagę powiedzieć - ale tak prosto w oczy - mieszkańcom Zwiazku Sowieckiego,
którzy witali kwiatami wojska Wehrmachtu w 1941 roku, zanim Niemcy nie zrazili
ich do siebie swą bezmyślną i okrutną polityką.
Nie wiem czy wiesz, kochanie, że Kant żył dwa wieki przed pojawieniem się dwóch
groźnych totalitaryzmów, więc powoływanie się na książki z 1795 roku jako na
busolę we współczesnych stosunkach międzynaroodwych jest po prostu śmieszne.

i nienawisci. Uzasadnil to w sposob doskonaly
> w analizie, ktora po polsku nazywa sie mniej wiecej (w luznym tlumaczeniu)
> "Traktat o wiecznym pokoju" (w oryginale: "Zum ewigen Frieden. Ein
> philosophischer Entwurf").Rok wydania - 1795! Szkoda, ze wielu dyskutantow
tego
> forum po dzis dzien nie otworzylo tej ksiazki

Skąd wiesz? Nie oceniaj nas tak nisko, bo jeszcze wpadniemy w kompleksy:-(
>
> Ten pan nazywal sie Immanuel Kant.
> Jak dotad nikt, wlacznie z USA, nie podwaza faktu, ze jest on najwiekszym
> filozofem czasow nowozytnych.
>

A dzisiaj światłą kontynuatorką myśli tego wybitnego filozofa jest Eva, której
życzymy mnóstwa sukcesów w dalszym odkrywaniu - wzorem niezmordowanej Marii
Szyszkowskiej - głębi filozofii Kanta.
>
Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Farsa wyborcza w USA !!!
Tak, widze to inaczej.
Uwazam, jak juz tu pisalem, ze jesli ludzie zyja dostatnio to nie interesuja
sie tak bardzo polityka i jej przypychankami. Z tego wzgledu zainteresowanie i
frekwencja jest taka a nie inna. USA to kraj na takich solidnych fundamentach
ze ani kilka 'drobnych' wojen ani chwilowe zastoj ekonomiczny nie ma wplywu na
wiekszosc spoleczenstwa ktoremu zyje sie dobrze - i tu wracamy do braku
zainteresowania. Gdyby bylo inaczej, ludzie zaczeliby to dostrzegac, ale
ponownie - jesli czegos na sobie nie odczuwasz to nie koniecznie bedziesz sie
tym interesowal.
Jako przyklad podalbym wybory w Polsce w 1989 - nie pamietam cyfr ale bylo
pewnie wyzsze niz kiedykolwiek gdy spoleczenstwo bylo (Polskie zawsze jest)
bardzo politycznie zaangazowane. A to dlatego ze Polska nie ma silnych
fundamentow i decyzje polityczne bardzo szybko dotykaja obywateli.
Tutaj natomiast mozna cieszyc sie zyciem nie baczac na to co dzieje sie w DC.
Dlatego dla kogos ciekawsze moze byc granie wieczorami z synem w golfa anizeli
podniecanie sie polityka.


didjeridu napisała:

>
> proponowal Immanuel Kant
>
> Gość portalu: Marcin napisał(a):
>
> > Bzdurki pan pleciesz...
> > Demokracja polega na tym ze mozesz zaglosowac w wolnych wyborach, i nikt C
> ie
> do tego nie zmusza ani za reke nia ciagnie.
>
> Czy nie bierzesz pod uwage, ze nikle zainteresowanie wyborami odebrane musi
byc
>
> jako dzwonek ostrzegawczy dla demokracji.
> Moze byc, ze wyborcy wychodza z zalozenia, ze ich glos jest bez znaczenia bo
i
> tak niema sie wplywu na polityczna rzeczywistosc.
> Prawo wyborcze powinno byc widziane jako obywatelski przywilej.
> Kiedy obywatele sami z tego przywileju rezygnuja to musi to niepokoic.
> Pierwszy wniosek jaki sie nasuwa to ten, ze ten przywilej jest malo warty.
> Czy moze widzisz to inaczej ?
Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Szwedzka biblioteka walczy w niekonwencjonalny ...
Na to pytanie odpowiedzial Immanuel Kant prawie 200 lat temu. Coz, elementarne
braki w edukacji. Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Szwedzka biblioteka walczy w niekonwencjonalny ...
Moze prztocz to co powiedzial Immanuel Kant. Chetnie poszerze swoje horyzonty.
Co do brakow w edukacji to raczej bym nie wchodzil na to pole. Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Chiny: katastrofa ekologiczna wokół kopalni ura...
Czyzbyscie mowili o wielkim Immanuelu Kancie? Jezeli tak to oznacza to, ze pomylila sie wam polityka z metafizyka. Immanuel Kant to ten gosc od syntetycznego a priori. Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Były F16 czy znowu była awaria?
immanuel kant sie klania...kazdy widzi to co chce
widziec ...a pisiory widza potege kurdupla.... Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Prof. Rymarczyk kandydatem SLD w wyborach uzupe...
Immanuel Kant cale swoje zycie nie opuscil Krolewca co bynajmniej nie
ograniczylo mu swiatopogladu. Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Bog to produkt chorych umyslow ludzkich
Gość portalu: Janusz napisał(a):

> Studiuję Filozofię i czytałem newsweeka o neuroteologii. Prawdę mówiąć mieliśmy
> na ćw. zmetafizyki dodatkowy wykład na ten temat. Odpowiedzi na pytanie czy Bóg
> istnieje znajdziesz u wielu filozofów i nie koniecznie u filozofów katolickich,
> ale juz u Arystotelesa (jego kontynuatorem) był Tomasz z Akwinu.Pytasz
> dlaczego jest zło na świecie dlaczego ludzie marzną, a ja pytam dlaczego Bóg
> zesłał potop na ziemię, żeby dać ludziom przestrogę (właśnie obaliłem
> przesłankę, która miała udowodnić że Boga nie ma) Twoją przesłankę: Bóg jeżeli
> Bóg jest wszechpotężny to dlaczego Bóg pozwala na zło), być może to tylko moja
> sugestia, ale może coś w tym jest przez to że są i byli tacy którzy są
> niewierzący i siejątak jak ty zło.

Przepraszam, ale nie kumam, co w zasadzie obaliłeś?

Proponuję lekturę tomistów tam znajdziesz 5
> dowodów na istnienie Boga nie tylko Tomasz z Akwinu a także innych
> np.Arystotelesa.

Wszystkie 5 dowodów Akwinaty obalił Immanuel Kant.
Wprowadził przy tym swój dowód, niemniej jednak tamte 5 zostało zaprzeczonych.

> Tutaj racjonalnie nie odpowiesz dokładnie czyBóg jest czy nie.

Otóż to, do tego ciągle zmierzam. Ponieważ nie da się racjonalnie wyjaśnić
metafizycznego, więc cała dyskusja tocząca się na gruncie empirii dotycząca
istnienia Boga nie ma większego sensu.
Twoja wypowiedź - również. :-)

Prawdę mówią jak ktoś napisał jest to odwieczne pytanie...
> Nie uda ci się także obalić teorii ,że Bóg isnieje, bo religia przestała by już
> istnieć.

Zgoda.
Nie uda się również udowodnić, że Bóg istnieje, bo wtedy religia przestałaby
istnieć.

Było już wielu filozofów którzy próbowali i im, się nie udało a
> dowodem na to jest to że religia nasza dalej trwa i wbrew tobie będzie
> trwała!!!!!

"wbrew Tobie dalej będzie trwała" - uważasz Kagana za Antychrysta?
A przy okazji - nie chodzi o to, że Wolter był za głupi na to, by pokonać
Eulera. Chodzi o to, że pytania metafizyczne są źle postawione!

> Pozdrawiam!
> Powinieneś przeprosić studentów teologii

Nikt nikogo nie powinien przepraszać. To jest dyskusja, w której można się z
prelegentem zgadzać, bądź nie. Wolność dyskusji jest ważniejsza od osobistych
uraz.

pozdrawiam,
.y. Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Parada Równości przejdzie przez Warszawę nawet ...
"Miejcie odwagę posługiwać się rozumem."
Immanuel KANT
Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Parada Równości przejdzie przez Warszawę nawet ...
trolllll
trollllll napisał:

> indianski napisał:
>
> > "Miejcie odwagę posługiwać się rozumem."
> > Immanuel KANT
> > Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Co to takiego to prawo moralne :)
To takie Kanciarstwo (od: Kant Immanuel)
www.sciaga.pl/tekst/24089-25-etyka_kanta
Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Pijani rosyjscy milicjanci strzelają
Ech ta "rosyjska dusza" ;)
"Niepojętość i irracjonalność

Głęboka, tajemnicza, dzika, szalona, melancholijna, a czasami też czysta -
znaczy, rosyjska dusza.
Tak przynajmniej ją nazywano w ciągu przynajmniej
dwustu ostatnich lat. Ale nic z tego nie pasuje do piwka Żiguliowskoje pitego
z milicjantami w czerwcowy upał, na zapleczu frontu. Nic tu głębokiego ani
tajemniczego, po prostu półlitrowa butelka chłodnego piwa, którą milicjant - w
najzwyklejszym, ludzkim odruchu - poczęstował spragnionego.

"Wystarczy porozmawiać 'po duszam', pożartować, pośmiać się, a podziała to
lepiej od wszelkich rozkazów. Rozmówca będzie wasz" - tak rosyjski lud
opisywał na początku XX wieku książę Lwow, w 1917 roku przez kilka miesięcy
premier Rządu Tymczasowego, wkrótce zmiecionego przez bolszewików. Co prawda w
Besłanie nie zdążyłem nawet porozmawiać, ale obserwacje księcia (te sprzed
bolszewickiego przewrotu) bardzo do mnie przemawiają. Znacznie bardziej od
opisów rosyjskiej duszy.

XVIII-wieczny niemiecki filozof Immanuel Kant sądził, że Rosja jeszcze zbyt
mało wykazała się w europejskiej historii, by można było mówić o jej
charakterze narodowym
. Problem polega na tym, że gdy sto lat później Rosja
już się wykazała, to wszystkich zatkało ze zdumienia - i już zupełnie nie było
wiadomo, co sądzić o niej i charakterze jej narodu. "Niepojętość,
irracjonalność postępków i decyzji tworzą pewien rys naszego charakteru
[narodowego]"
- tak już po rewolucji mówił przebywający na emigracji
rosyjski filozof Borys Wyszesławcew. "Być może dlatego jesteśmy tak
interesujący, bo zupełnie niezrozumiali" - smutno dodawał paryski emigrant."
Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Przyjeżdża radio do Kaczyńskiego
Przyganiał kocioł garnkowi a sam smoli:)))
____________________________________________________________
Religia to opium dla ludu. Paul Holbach
Spowiedź to opium dla sumień. Immanuel Kant
religia to duchowe opium. Heinrich Heine

Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Komisja Parlamentu Europejskiego odrzuciła włos...
no to go podpuscili
Pytali go o poglady, o to co mysli, wiec im powiedzial. Moze, pytany, powinien
jednak ukryc swoje poglady, bo byly inne niz pytajacych?

A rozroznienie pogladow osobistych od obowiazujacego prawa zrobil jasne. Ty
probujesz zacierac to rozroznienie:
Gość portalu: reversus napisał(a):
> zatem państwowy/unijny urzędnik nie może publicznie mówić, że to grzech, że w
> świetle prawa religijnego jest nielegalny.

A to, czego "probujesz go uczyc", bo niby "nie wie":
Gość portalu: reversus napisał(a):
> Dla niego pierwsze prawo to prawo
> obowiązujące wszystkich a nie tylko Katolików
on sam tez twierdzi:

Questioned by many on his Christian conservatism and close relations with the
Vatican, Mr Buttiglione said that he believed a person could be a good Catholic
and a good European at the same time, noting Robert Schuman, Konrad Adenauer,
Alcide de Gasperi and Helmut Kohl as examples.

Many MEPs raised concerns over the controversial views of Mr Buttiglione on
homosexuality. Quoting Immanuel Kant, Mr Buttiglione said that there was a
clear distinction between morality and law; many things may be immoral but
should not be prohibited. He added, “ I may think that homosexuality is a sin
but that has no effect on politics unless I say that homosexuality is a crime.”
He further defended his position stating that he was engaged in defending the
rights of all Europeans, that he believed in freedom and that “you cannot force
others to do what you consider right.” There was a duty to respect others’
privacy.

Answering a question from Kinga Gal (EPP-ED) on the rights of minorities he
said that the defence of minority rights was one of the cornerstones of the EU
and that all means available would be used to guarantee minority rights within
the EU.

www.theepc.net/en/default.asp?TYP=TEWN&LV=427&PG=TEWN/EN/detail&AI=427
Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Księża chcą mieć żony
mala.mi74 napisała:

> macrow napisał:
>
> > zawsze wyksztalcone elity wywodzily sie z kosciola!
>
> No tak,pierwsze uniwerki i szkoły były koscilne,fakt.

bo kosciol skutecznie okradal z pieniedzy tych, ktorzy mogliby
utworzyc uniwerki.

> > przez dlugie wieli swieckim bylo zakazane nawet czytanie biblii!
>
> Nie przez wieki i nie kazdej Biblii tylko w jezykach narodowych-
to
> było zwiazne z protestntyzmem,ale co ja Ci tu bede cała historie
> wykładac jak nic nie kumasz...
w 1199r. innocenty III zakazal czytania biblii poza kosciolem. to
bylo dlugo przed martinem lutherem.
a samo okreslenie "protestantyzm", wykreowane przez KK, oraz
zwalczanie ruchu czytania biblii przez kazdego, obrazuje, jak
bardzo kosciol bal sie tego, ze ludzi porownaja jego dzialania do
slowa Bozego (i tak juz ocenzurowanego).

> > a upowszechnienie alfabetyzmu przyszlo dopiero z oswieceniem.
> > wczesniej kosciol mial monopol na intelektualizm w europie i
> > odpowiednio tym intelektualizmem manipulowal.
>
> To,ze rozpowszechniał wykształcenie to chyba dobrze?
a wiesz, co to bylo oswiecenie, gluptasie?
to byl ruch upowszechnienia intelektu, jego ojcem byl immanuel
kant - nie kler! kosciol stracil duzo wladzy przez ten ruch,
wskutek ktorego ludzie odwrocili sie od kosciola. poza tym zasluga
oswiecenia sa wszystkie nowoczesne wynalazki, literatura, koniec
sredniowiecza.
> potepial tez kazda
> > konkurencje (patrz galileo galilei)
>
> Galileusz był konkurencja dla Koscioła? A jaka religie nowa
utworzył?
alternatywny poglad! cos, co podwazylo nieomylnosc papieska! Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Księża chcą mieć żony
macrow napisał:

> mala.mi74 napisała:
>
> > macrow napisał:
> >
> > > zawsze wyksztalcone elity wywodzily sie z kosciola!
> >
> > No tak,pierwsze uniwerki i szkoły były koscilne,fakt.
>
> bo kosciol skutecznie okradal z pieniedzy tych, ktorzy mogliby
> utworzyc uniwerki.

Nie pomyliło Ci się cos? Kiedys nie było rozdziału panstwa od
koscioła....
>
> > > przez dlugie wieli swieckim bylo zakazane nawet czytanie
biblii!
> >
> > Nie przez wieki i nie kazdej Biblii tylko w jezykach narodowych-
> to
> > było zwiazne z protestntyzmem,ale co ja Ci tu bede cała historie
> > wykładac jak nic nie kumasz...
> w 1199r. innocenty III zakazal czytania biblii poza kosciolem. to
> bylo dlugo przed martinem lutherem.

No własnie "poza kosciołem" czyli jednak mozna było czytac.
A propos w XII wielu to akurat w Europie ok 98% ludzi było
analfabetami....

> a samo okreslenie "protestantyzm", wykreowane przez KK, oraz
> zwalczanie ruchu czytania biblii przez kazdego, obrazuje, jak
> bardzo kosciol bal sie tego, ze ludzi porownaja jego dzialania do
> slowa Bozego (i tak juz ocenzurowanego).

jw.

>
> > > a upowszechnienie alfabetyzmu przyszlo dopiero z oswieceniem.
> > > wczesniej kosciol mial monopol na intelektualizm w europie i
> > > odpowiednio tym intelektualizmem manipulowal.
> >
> > To,ze rozpowszechniał wykształcenie to chyba dobrze?
> a wiesz, co to bylo oswiecenie, gluptasie?
> to byl ruch upowszechnienia intelektu, jego ojcem byl immanuel
> kant - nie kler! kosciol stracil duzo wladzy przez ten ruch,
> wskutek ktorego ludzie odwrocili sie od kosciola. poza tym zasluga
> oswiecenia sa wszystkie nowoczesne wynalazki, literatura, koniec
> sredniowiecza.


Kiepsko znasz średniowiecze. Oswiecenie tez kiepsko:/ Co miałeś z
historii?

> > potepial tez kazda
> > > konkurencje (patrz galileo galilei)
> >
> > Galileusz był konkurencja dla Koscioła? A jaka religie nowa
> utworzył?
> alternatywny poglad! cos, co podwazylo nieomylnosc papieska!

A co konkretnie podwazał?
Cos dzwoni ale nie wiesz za bardzo w jakim kosciele?
Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Sobecka: Seks jest zły, bo nie rozwija
rmstemero napisał:

> z pania Sobecka np. to ja nie wiem, trudno powiedziec ale chyba wolalbym
nie...
> .

"Seks sam w sobie to rzecz przyjemna, jeno ruchy, jak na filozofa,
nieprzystojne". (Immanuel Kant) Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Prawnicy przeciwni zmianom w prawie karnym
Taa wiedziałem i z góry założyłem że będzie to wołanie na puszczy, spustoszenia
w ludzkiej swiadomości poddanej metodycznej indoktrynacji sa już widoczne i
podejrzewam że trwałe i nieodwracalne. Mówicie towarzyszu że przestępca zakłada
bezkarnośc, świadomie byc może ale podświadomie wkalkulowuje wymiar kary który
grozi mu w danym wypadku. Bardziej ochoczo zdecyduje sie np na wypchnięcie
dziewczyny z pociagu mając GWARANCJE że będzie żył. Zastanowiłby sie nad tym
100 razy gdyby miał nad sobą wizję kary smierci. Immanuel Kant który pewnie dla
rróżnych oczadziałych miłościa do bandytów profesorków nie jest autorytetem
maiał inną opinie. Twierdził maanowicie że można mieć rózne zdania na temat
kary śmierci ale trudo zaprzeczyc jednemu, że w pewnych sytuacjach tylko ona
jest sprawiedliwa. Chore prawo bandziorofilskie dostrzega człowieka tylko w
bandycie, to on jest przedmiotem jego ciagłej troski a ofiara jest dla niego
zdecydowanie mniej ważna, nie jest podmiotem.
Badania mówicie towarzysze, śmiechu warte, badania oparte np na wywiadzie
środowiskowym wśród bandziorów i pytanie ich czy wymiar kary decyduje o tym czy
popełnia przestępstwo. Logiczne jest(nie dla prawników) ż e odpowiedzą w sposób
korzystny dla siebe i który ich prawnej sytuacji nie pogorszy, nawet w
horyzoncie długoterminowym. Bedą udawali i bezczelnie kpili sobi e z ich badań
w trakcie parodii procesu resocjalizacujnego bo to w ich doraźnym interesie.
Takie badania możnasobie włożyć w... Równie dobrze możnaby pytać karpi co sądzą
o Wigilii. Resocjalizacja to fikcja pusta jak balon i równie nadmuchana
bezwartosciowymi frazesami. Każdy bandzior wam to powie tyle ze w rozmowie
prywatnej a nie wczasie badań, śmieją wam sie wżywe oczy a wy dajecie sie na te
plewy nabierać ,szkoda mi was. Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Minister edukacji boi się pacyfistów i ekologów
""Niebo gwiaździste nade mna, prawo
> moralne we mnie" jest autorstwa N.
>
> A wszyscy mówią, że autorem jest Immanuel Kant.
Popsulas mi wcale zgrabna prowokacyjke...
Dzieki :)
Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Biskupi skrytykują ustawę: "Głos Kościoła zabrz...
Wszystkie przykazania sa uniwersalne
Wszystkie przykazania sa uniwersalne i maja transcdentalny
charakter, jak pisal Immanuel Kant.

Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: "90/h strasznie męczy. To takie niedorobione 120"
klemens1 napisał:

> Żeby się rozwijać, często trzeba się szybko przemieszczać

wg tej teorii, immanuel kant musiałby być niedorozwinięty w stopniu znacznym..

Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Czy to prawda, że prawdziwi artyści są leworęczni?
przykładowo dowodza tego nastepujace nazwiska:
Leonardo da Vinci
Michal Anioł
Peter Paul Rubens
Henri de Toulouse-Lautrec
Paul Klee
Pablo Picasso
Adolf von Menzel
Ludwig von Schwanthaler
Albrecht Durrer

Ręka jest zewnętrznym mozgiem człowieka
Immanuel Kant


LEWA PółKULA PRAWA PółKULA
prawa strona ciala lewa strona ciala


analityczne, logiczne myslenie syntetyczne, całosciowe myślenie
linearność wielowątkowość i podzielność


widzenie przestrzenne i
perspektywiczne
przeżywanie czasu
plastyczna wyobrażnia
pamięć muzyczna
zrozumienie wydarzeń bez słow
intelekt intuicja

optymizm pesymizm

ACHA !!! jeszcze inni znani LEWORECZNI

-Karl Philip Emanuel Bach
-Ludwig van Beethowen
-Jimi Hendrix
-Paul McCartney
-Charlie Chaplin
-Greta Garbo
-Marilyn Monroe
-Robert Redford
-Hans Christian Andersen
-Benjamin Franklin
-Friedich Nietche
-Albert Einstein
-Diego Maradona
-Mark Spitz
-Napoleon BBonaparte
-George Bush
-Bil Clinton
-Gerald Ford
-Aleksander Wielki
-Franz Josef Strauss
-Hary Truman
-królowa Elżbieta IIdodam skromnie ze u mnie pracuje prawa połkula i bardzo mi z tym dobrze :D


POZDRAWIAM WSZYSTKIE LEWUSYYYYY!!!!!!!!
Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Poważny problmem z Rumunem
Dokladnie tak jak polski kant, czy Immanuel Kant. Ale co Ci szkodzi, wywal mu
to po rumunsku, jak Ci juz podpowiedzilismy...

Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: F.Schiller
na Schillera mialo wplyw dwoch filozofow: Leibniz (ale nie byl Francuzem) i
Immanuel Kant; posrednio rowniez de Cart. pewne na 100%, jutro mam z tego
egzamin:( pzdr Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: nie umiera ten, kto trwa w pamięći żywych..
Wer im Gedächnis seiner Lieben lebt,
ist nicht tot. Er ist nur fern.
Tot ist nur, wer vergessen wird.
(Immanuel Kant)
Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Śmieszą mie właściciele maluchów i innych
A komu?
Immanuel Kant, na przykład, do końca życia tego tak właściwie nie ustalił. Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Ostatni wpis wygrywa!!! kontynuacja
1724
Urodził się Immanuel Kant.
Lubię albo coś ułożyć (jakiś tandetny wiersz :D), albo jakąś
ciekawostkę wyszukać... Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Humor w Nauce i Sztuce
Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki.
- Roger Bacon

Tyle jest w każdym poznaniu nauki, ile jest w nim matematyki.
- Immanuel Kant

Słodko spożywamy matematykę i dzieje się nam jak Lotofagom: bo skosztowawszy jej
nie chcemy już od niej odstąpić i owłada nami jak kwiat lotosu.
- Arystoteles

Matematycy są jak Francuzi: cokolwiek im powiesz, przekładają to na swój język
i wtedy natychmiast staje się to czymś zupełnie innym.
- Johann Wolfgang Goethe

W matematyce raz udowodnione twierdzenie na zawsze zachowuje swoją prawdziwość.
- Roman Sikorski

Rozkwit i doskonałość matematyki są ściśle związane z dobrobytem państwa.
- Napoleon

Matematyka jest alfabetem, przy pomocy którego Bóg opisał Wszechświat.
- Galileusz

Powszechne nieuctwo w zakresie matematyki oraz nauk ścisłych i przyrodniczych
przekłada się na wymuszane przez populistów błędne decyzje polityczne i gospodarcze.
- Krzysztof Łoziński

Matematyka nie na darmo nazywana jest królową nauk. Nie będę się wiele wymądrzał
na ten temat, ale czuję, że cztery lata studiów polonistycznych dały mi mniej,
niż licealna matematyka.
- Andrzej Krzysztof Wróblewski

Nigdy nie byłem orłem z matematyki. Ale maturę z niej spokojnie zdałem. (...)
Matematyka uczy ścisłego, logicznego myślenia, co przydaje się praktycznie w
codziennym życiu każdemu, a może humanistom zwłaszcza. Maturę zdawałem w 1959 r.
Zawsze przed tym i jeszcze kilka lat później był to przedmiot obowiązkowy na
egzaminie dojrzałości; tak pisemnym, jak i ustnym. Nie pamiętam kiedy ją
zniesiono. I nie wiem, co za idiota (najłagodniejsze słowo) ją zlikwidował.
- Marek Arpad Kowalski

Chińczycy, Hindusi, a zwłaszcza Japończycy, uważają, że przyznanie się do
niemożności opanowania matematyki na poziomie szkolnym kompromituje każdego, kto
chce uchodzić za światłego człowieka.
- Krzysztof Łoziński


Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Humor w Nauce i Sztuce

Dla przeciwwagi wielu uciążliwości życia niebo ofiarowało człowiekowi trzy
rzeczy: nadzieję, sen i śmiech.
Immanuel Kant

Absurdalność daje się wyrazić tylko za pomocą humoru.
Alfred Hitchcock
Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Humor w Nauce i Sztuce
Immanuel Kant:
Dla przeciwwagi wielu uciążliwości życia niebo ofiarowało człowiekowi
trzy rzeczy: nadzieję, sen i śmiech. Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Czy to strata, ze nie uprawiam seksu? :)
Jak wiadomo Immanuel Kant spędził całe życie bez seksu, ponieważ, jak mawiał,
"wykonywanie śmiesznych ruchów naraża na szwank powagę filozofa".:-) Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: dziewczeta bezbrzuszne


"Zufällig im reinen Sinne der Kategorie ist das, dessen
kontradiktorisches Gegenteil möglich ist."

Immanuel Kant - Kritik der reinen Vernunft [1787] Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: czy mozna calkowicie zrezygnowac z
czy mozna calkowicie zrezygnowac z

seksu niczym Immanuel Kant i byc do tego tworczym?:)

M.S.

Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Super teksty z forum. Część 1.
Gość portalu: boza krowka napisał(a):

> Zechciej przyjac do wiadomosci, ze dieta opty to kwestia marginalna, nawet
> jesli sadzisz inaczej. I nie kazdy, kto o tym nie (ja zostalam do widzo o
opty przymuszona), nie jest niedoksztalcony. Po prostu dieta opty nie odgrywa
waznej roli w dziejach swiata, Polski ani Bawarii i wspolczesnej socjologii.

Nam to zupełnie nie przeszkadza, ważne że w NASZYM WŁASNYM życiu DO odgrywa
ważną rolę.

> A co do anoreksji - radze zapoznac sie z czarem prostych wyjasnien Krystyny

Tak często tu ktoś rzuca w mięsojadów mięsem, że i ja poślę w waszą stronę
"wiązankę"... ;)
***
Z potraw, które się zjada, powstają wszystkie choroby ludzkie. Herodot
***
Największe odkrycia, w swej istocie bywają
niezwykle elementarne. ks. prof. W. Sedlak
***
Miej odwagę posługiwania się własnym rozumem. Immanuel Kant
***
Zwykle prawda jest niebywale prosta, a kłamstwo - skomplikowane.
***
Nie należy mylić prawdy z opinią większości.
***
Prawdziwa wiedza - to znajomość przyczyn. Francis Bacon
***
Zdrowy rozsądek może zastąpić każde wykształcenie,
ale żadne wykształcenie nie zastąpi zdrowego rozsądku.
***
Ludzkość nie może znieść zbyt wielkiej dawki rzeczywistości.
Thomas Stearns Eliot
***
Niejeden sądzi, że posiada dobre serce, a ma tylko słabe nerwy.
Marie von Ebner-Eschenbach
***
Nie ma żadnej moralnej wartości poddanie się tłumowi,
nawet w najszlachetniejszym celu.
***

A co do anoreksji: Czy może znasz ją z autopsji?
Ja jej nie doświadczyłam, więc chętnie poznam Twoje własne doświadczenia.
I może nawet zmienię zdanie jakie wyrażają niektórzy w/w autorzy.

Krystyna
Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Ala ma kaca?
o kant (Immanuel) asa to rozbić...
Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Ala ma kaca?
Pamiętasz, Kac???
adept44_ltd napisał:

> o kant (Immanuel) asa to rozbić...

Aaaaaaj, to ja wróciłam w tej sekundzie z imprezy a Ty tu, bezkantowy już? ;)))
Mosty nadal stoją?


Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Ala ma kaca?
adept44_ltd napisał:

> o kant (Immanuel) asa to rozbić...

Z wysiłkiem wielkim to pisałeś, doceniam ;) Chlip i Chlap.

Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Immanuel Kant zyje!!!!!!(i to w Swieciu)
Immanuel Kant zyje!!!!!!(i to w Swieciu)
popdobno mieszkancy Krolewca zegarki regulowali wg trybu zycia
najslynniejszego ich ziomka.mial bowiem Immanuel zwyczaj odbywania
popoludniowych spacerow wedlug zalozonego i kultywowanego przezen od lat
harmonogramu. i tak po wykladach o 17.27 pojawial sie kolo fontanny na
skwerku,a o 18.03 przechodzil obok sklepu ze slodkosciami Herr Schmidta.
Czasy sie zmieniaja, ale dobre zwyczaje z mody nie wychodza. a i moralne
autorytety maja swoich nastepcow. moze troszke bardziej pragmatycznych (kto
wie,czy to nie przypadkiem polecenie speca od marketingu politycznego) i
szybszych (gdziez bowiem porownywac dystyngowany chod starszego mysliciela do
truchtu naszego radnego) , ale przynajmniej idee pojawiania sie w pewnych
punktach miasta o okreslonych godzinach pieczolowicie praktykujacych. tak
wiec,drodzy ziomkowie, gdy sylwetke biegacza, nieco moze juz strudzonego tym
przyspieszonym spacerowaniem, ujrzycie przy starym polo, ustawcie zegarki na
godzine 20.00.dobrym punktem obserwacyjnym zdaje sie byc pewna pijalnia piwa.
dobrym,o ile legalnie piwkowac mozecie dluzej niz do 8, w przeciwnym badz
razie zona,ktora przepustke wystawila do tejze 20,a pomna tego,iz radny tam
wlasnie w tym momencie przebiega (wszak niezbyt wielka spolecznoscia jest
Swiecie), zadowolona nie bedzie. no chyba,ze w te pedy za radnym do domu
pobiegniecie. bo i przyjemne to,i pozyteczne(ach, jakaz reklama wsrod
sasiadow - patrz Stachu - nowakowa,wygladajac przez okno, powie do meza - ten
Kowalski to jest dziarski).no i w koncu bedziemy miec zdrowe spoleczenstwo -
i w kablu, i na duchu. bo przeciez madrzy starzy ludzie mowia: w zdrowym
ciele - zdrowy duch.
Brawo,Panie Radny!!!!!!!!
Wyświetl resztę wiadomości z tematuStrona 2 z 4 • Znaleziono 209 rezultatów • 1, 2, 3, 4

Sitedesign by AltusUmbrae.