indukcja magnetyczna

       

Tematy


Patrzysz na wiadomości znalezione dla zapytania: indukcja magnetyczna

Temat: test matematyczno rzyrodniczy
elo może się komuś przyda do powtórki na jutrzejszy test wzory z fizyki.

1. Fc=m*g – siła ciężkości
2. F=ς*g*r – siła wyporu
3. p=F/s – ciśnienie
4. p=ς*g*h – ciśnienie hydrostatyczne
5. ς=m/v – gęstość ciała
6. G=P=Fc=mg – ciężar ciała na ziemię
Ruch i siła
7. v=Δs/Δt – prędkość w ruchu jedn. prostoliniowym
8. s=v*t – droga w ruchu jedn. prost.
9. a=Δv/Δt=vk-vp/t – przyspieszenie
10. s1*s2*s3=1:3:5 – kolejne odcinki drogi i liczby nieparzyste
11. sI*sII*sIII=t12:t22:t32 – odcinki drogi liczone od początku ruchu
12. s=a*t/2 – droga w ruchu jedn. zmiennym bez prędkości początkowej
13. s=Vot=a*t2/2 – j.w. z prędkością początkową
14. v=wR=2πr/T – prędkość liniowa po okręgu
15. Jeżeli ΣF=o TV=o – I zasada dynamiki
lub v – const
16. F=m*g; a=F/m – II zasada dynamiki
17. FAB=-FBA – III zasada dynamiki
18. p = m*v – pęd
19. Σ F=o to m=const – zasada zachowania pędu
20. m1*v1+m2*v2=(m1+m2)*U – zderzenie niesprężyste
21. M=F*R – moment siły
22. F1*r1=F2*r2 – równowaga na dźwigni dwustronnej
23. Fg=G*m1*m2/r2 – prawo powszechnego ciążenia
24. Fr=m*r2/R – siła dośrodkowa
Praca,moc,energia
25. W=F*s – praca
26. P=W/t – moc
27. Ep=m*g*h – energia potencjalna ciężkości
28. Ew=m*r2/2 – energia kinetyczna
29. Fs=k*x – siła sprężystości
30. W=kx2/2 – en. potencjalna sprężystości
31. E=Ep+Ew=const – prawo zachowania energii mechanicznej
32. f=T/N – współczynnik tarcia
Procesy cieplne
33. ΔEw=W+G –I zasada termodynamiki
34. ΔE=m*c*Δt – ciepło pobrane dla zmiany temp. ciała
35. E1=E2=m1*c1*Δt=m2*c2*Δt – bilans cieplny
36. P=ΔE/m – ciepło topnienia, ciepło parowania
Pole elektryczne
37. I=q/t – natężenie prądu
38. C=q/u – pojemność kondensatora
39. Fc=k*q1*q2/R2 – Prawo Coulombe
40. E=Fc/g=k*q/R2=u/a – natężenie pola elektrycznego
41. elektrycznego=1,6*10-19C – ładunek elektryczny
Prąd elektryczny
42. W=U*I*t=U*g=I2*R*t=v2*t/R – praca prądu elektrycznego
43. P=W/t=U*I – moc prądu
44. 1eV=1,6*10-19J – elektronowalt
45. J1=J2+J3 – I prawo Kirchoffa
46. R=U/I=a/s – opór elektryczny
47. I1/I2=R2/R1 – II prawo Kirchoffa
48. Rz=R1+R2+R3+... – opór zastępczy przy łączeniu szeregowym
49. 1/Rz=1/R1+1/R2+... – opór zastępczy przy łączeniu równoległym
Pole magnetyczne – prąd indukcyjny
50. F=BJL s,n,Z=Bgv – siła elektrodynamiczna, siła Lorenza
51. B=F/IL – indukcja magnetyczna
52. ε=ΔØ/Δt – siła elektromotoryczna
Optyka
53. kąt α= kąt β – prawo odbicia światła
54. sin αp/sinβz=V1/V2=n21 – prawo załamania światła
55. Z=1/f – zdolność zbierająca soczewki
pozdrawiam.

jakby ktoś miał jeszcze jakieś pomoce mile widziane
Wyświetl resztę wiadomości z tematu

Temat: wzory z matmy
1. Fc=m*g – siła ciężkości
2. F=ς*g*r – siła wyporu
3. p=F/s – ciśnienie
4. p=ς*g*h – ciśnienie hydrostatyczne
5. ς=m/v – gęstość ciała
6. G=P=Fc=mg – ciężar ciała na ziemię
Ruch i siła
7. v=Δs/Δt – prędkość w ruchu jedn. prostoliniowym
8. s=v*t – droga w ruchu jedn. prost.
9. a=Δv/Δt=vk-vp/t – przyspieszenie
10. s1*s2*s3=1:3:5 – kolejne odcinki drogi i liczby nieparzyste
11. sI*sII*sIII=t12:t22:t32 – odcinki drogi liczone od początku ruchu
12. s=a*t/2 – droga w ruchu jedn. zmiennym bez prędkości początkowej
13. s=Vot=a*t2/2 – j.w. z prędkością początkową
14. v=wR=2πr/T – prędkość liniowa po okręgu
15. Jeżeli ΣF=o TV=o – I zasada dynamiki
lub v – const
16. F=m*g; a=F/m – II zasada dynamiki
17. FAB=-FBA – III zasada dynamiki
18. p = m*v – pęd
19. Σ F=o to m=const – zasada zachowania pędu
20. m1*v1+m2*v2=(m1+m2)*U – zderzenie niesprężyste
21. M=F*R – moment siły
22. F1*r1=F2*r2 – równowaga na dźwigni dwustronnej
23. Fg=G*m1*m2/r2 – prawo powszechnego ciążenia
24. Fr=m*r2/R – siła dośrodkowa
Praca,moc,energia
25. W=F*s – praca
26. P=W/t – moc
27. Ep=m*g*h – energia potencjalna ciężkości
28. Ew=m*r2/2 – energia kinetyczna
29. Fs=k*x – siła sprężystości
30. W=kx2/2 – en. potencjalna sprężystości
31. E=Ep+Ew=const – prawo zachowania energii mechanicznej
32. f=T/N – współczynnik tarcia
Procesy cieplne
33. ΔEw=W+G –I zasada termodynamiki
34. ΔE=m*c*Δt – ciepło pobrane dla zmiany temp. ciała
35. E1=E2=m1*c1*Δt=m2*c2*Δt – bilans cieplny
36. P=ΔE/m – ciepło topnienia, ciepło parowania
Pole elektryczne
37. I=q/t – natężenie prądu
38. C=q/u – pojemność kondensatora
39. Fc=k*q1*q2/R2 – Prawo Coulombe
40. E=Fc/g=k*q/R2=u/a – natężenie pola elektrycznego
41. elektrycznego=1,6*10-19C – ładunek elektryczny
Prąd elektryczny
42. W=U*I*t=U*g=I2*R*t=v2*t/R – praca prądu elektrycznego
43. P=W/t=U*I – moc prądu
44. 1eV=1,6*10-19J – elektronowalt
45. J1=J2+J3 – I prawo Kirchoffa
46. R=U/I=a/s – opór elektryczny
47. I1/I2=R2/R1 – II prawo Kirchoffa
48. Rz=R1+R2+R3+... – opór zastępczy przy łączeniu szeregowym
49. 1/Rz=1/R1+1/R2+... – opór zastępczy przy łączeniu równoległym
Pole magnetyczne – prąd indukcyjny
50. F=BJL s,n,Z=Bgv – siła elektrodynamiczna, siła Lorenza
51. B=F/IL – indukcja magnetyczna
52. ε=ΔØ/Δt – siła elektromotoryczna
Optyka
53. kąt α= kąt β – prawo odbicia światła
54. sin αp/sinβz=V1/V2=n21 – prawo załamania światła
55. Z=1/f – zdolność zbierająca soczewki
Wyświetl resztę wiadomości z tematu

Temat: (elektryka) połaczenia wyrównawcze


będzie bojler, ale przewód zasilający będzie bezpośrednio z puszki do
łącza bojlera, bez żadnych wtyczek.


Nie jest to najrozsądniejsze rozwiązanie. Mimo wszystko załóż normalną mufę
3-fazową (o ile masz 3-fazy) lub mufę 1-fazową (jeżeli instalacja jest
1-fazowa). Ja tak prawie zawsze robię u klientów, u których zakładam
instalacje. Mufy takie mają o wiele lepsze styki oraz o wiele lepsze
mocowania przewodów.

Przy okazji Ci powiem, że czasami zdarza mi się przerabiać u ludzi bojlery i
w miejsce grzałek 1-fazowych rzędu 1,4kW wkładam im 3 grzałki po 1,4 lub
2,0kW co razem daje 4,2 lub 6kW mocy rozłożonej na 3 fazy. Ma to znaczenie
szczególnie tam, gdzie CWU ma być grzane tylko i wyłącznie elektrycznie,
gdyż 1,4kW dość długo grzeje wodę.


rury do kaloryferów będą z alu pexa, więc uziemię rozdzielacz i cała
instalacja będzie chroniona.


Niezupełnie będzie chroniona, ponieważ w przypadku przebicia być może, ale
nie napewno "wywali" różnicówka, a z całą pewnością nie "wywali"
nadmiarówka. Jednak warto wykonać połączenie wyrównawcze, choćby tylko
dlatego, aby uniknąć mogących się pojawić ewentualnych różnic potencjałów.


A co myślisz o tym pomyśle, żeby uziemić stelaż z profili blaszanych,
znajdujący się we wszystkich ścianach? Dobry pomysł? Nie będzie to
działało przypadkiem, jak wewnętrzny piorunochron? :-)


Sądzisz, że inatalacja elektryczna tak nie działa, ani instalacja antenowa ?
:)
A może masz jeszcze zbrojone wieńce, zbrojony strop, metalowe rynny,
metalowy dach ?
A może jednak masz instalację odgromową ?

Uważam, ze należy uziemić właśnie po to, aby uniknąć pojawiania się
ewentualnych różnic potencjałów. Czy to na skutek pojawiających się prądów
wyrównawczych lub też na skutek indukowania.
W przypadku takiego dużego stelaża mogą się na nim indukować napięcia
spowodowane promieniowaniem elektromagnetycznym lub magnetycznym.
Podobnie rzecz się ma z wszelkimi elementami konstrukcyjnymi na zewnątrz np.
belki, balustrady, maszty. Z tym, że w przypadku elementów zewnętrznych
oprócz indukowania się na skutek indukcji elektromagnetycznej oraz
magnetycznej, mogą się jeszcze pojawiać ładunki na skutek jonizacji
powietrza oraz zjawiska elektrostatycznego.

Wyjaśniam:

Indukcja elektromagnetyczna powstaje na skutek oddziaływania pola
elektromagnetycznego czyli inaczej mówiąc fal radiowych np. nadajników TV,
telefonii komórkowej, radia CB, promieniowania kosmicznego itp.

Indukcja magnetyczna na skutek oddziaływania silnego, zmiennego pola
magnetycznego np. powstałego od przebiegającej w pobliżu linii
energetycznych.

Ładunki na skutek jonizacji powietrza biorą się stąd, że w czasie burzy lub
w czasie silnych wiatrów powietrze zostaje silnie zjonizowane. Opływając
takie, metalowe elementy, powietrze pozostawia część swojego ładynku
elektrycznego na takim elemencie.

Na skutek zjawiska elektrostatycznego - podczas silnych wiatrów wraz z
powietrzem niesione są drobiny kurzu, piachu, odrobiny materii organicznej
(liście, trawy itp.). Ale nie tylko te drobiny niesione z powietrzem mają
właśności elektrostatyczne, ale także samo powietrze.
Uderzając o takie elementy metalowe lub pokrywające te elementy lakiery,
szkło, emalię mogą powodować ich elektryzowanie się. Zjawisko podobne do
elektyzowania się swetrów, czy pocieranych płótnem plastikowych linijek,
lasek ebonitowych lub szklanych.
Gromadzące się w ten sposób łądunki potrafią mieć dość znaczną energię,
która potrafi zniszczyć domowy sprzęt RTV lub porazić ludzi.

Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: ogranikcznik udaru


I takie cos ma prad nasycenia 2.5 A (albo i wiecej)? Nie wiesz co to
za cudowny material na rdzen jest w nim zastosowany?
Czy mozesz (choc w przyblizeniu) podac takie paraetry:
liczba zwojow,
przekroj rdzenia,
ewentualnie wielkosc szeliny, dlugosc drogi magnetycznej
Ciekaw jestem jaka indukcja magnetyczna w nim wystepuje


Proszę uprzejmie:
Dławik jest produkcji Elwro ( rok. 1968 )
Rdzeń typu: EI
Liczba zwojów: 1400
Drut: DNET 0,35 mm
Indukcyjność: 4 H
Materiał: Bladego pojęcia nie mam, ale sądząc po roczniku jest to blacha
transfrmatorowa krzemianowa 96 % walcowana na gorąco do 400 Hz.
Średnia długość drogi magnetycznej: 18 cm
Wymiary: 5,5 x 7 x 3 cm
Powierzchnia przekroju rdzenia: 6 cm^2
Maxymalna Indukcja: Sądzę że standardowo 1,2 Tesli
Maxymalne natężenie pola w rdzeniu ok. 400 A / m.
Szczelina: Raczej brak, ale głowy za to nie dam, nie rozbierałem tego dławika.


Dlawik po mostku sie daje do filtrowania tetnien. Do ograniczenia
udaru pradowego moze byc lepiej dac go przed mostkiem (zgadnij
dlaczego :-) ).


Myślę że jesteś w wielkim błędzie, dławika ograniczającego udar nigdy nie daje
się po stronie AC, bo obniża on napięcie i pobiera cały czas moc z sieci,
dławik po stronie DC, pobiera moc jedynie podczas ładowania kondensatora, czyli
w tedy gdy następuje gwałtowna zmiana prądu w obwodzie, w momencie naładowania
kondensatora dławik niejako przestaje pracować bo nie ma gwałtownych zmian
zmian prądu ( co może nie do końca jest prawdą ale nie chce mi się głębiej w to
wchodzić ). Dławiki filtrujące owszem daje się ale już za Mostkiem i
kondensatorem filtrującym co w naszym przypadku nas nie urządza bo problemem
nie jest prąd pobierany przez przetwornicę lecz prąd ładowania kondensatora
filtrującego.


1. Cieplo sie wydzieli i bedzie sie wydzielac caly czas bo drut ma
jakas tam opornosc (ile ohm ma ten Twoj dlawik?).


Ciepło się nie wydzieli bo udar prądowy trwa kilka sekund, potem kondensator
będzie jedynie doładowywany, a drut w dławiku spokojnie wytrzymuje obciążenie
przetwornicą zasilacza. Sądzę że projektowali go dla gęstości prądu 2 A/mm^2.
Rezystancja drutu ( dla prądu DC ): 32,5 Ohm


2. Z dlawikiem jest tego typu problem, ze aby nie dopuscic do
nasycenia rdzenia, ten rdzen musi miec niestety spore rozmiary (no
chyba, ze ktos ma dostep do technologii XXII wieku ;-) ).


Ale my tu mówimy o zasilaczu komputerowym i malutkich mocach, Szczerze mówiąc
to wziąłem pierwszy dławik jaki mi się pod rękę nawinął, podłączyłem i
zmierzyłem prąd ładowania ( po włączeniu do sieci ) miernikiem z funkcją Maxa i
wyszło mi ok 2,5 A co zupełnie mnie usatysfakcjonowało.
Dla zabawy zamiast dławika dałem również rezystor 220 Ohm / 200 W i przy
włączaniu dość mocno się rozgrzewał co mnie trochę zaskoczyło, natomiast dławik
jak był zimny tak pozostał.

Pozdrawiam
Paweł Balcerowski

Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Jakie sa efekty spania na lozku magnetycznym ?
O, jak to miło, że się znowu odezwałeś! :-)


Dariusz wrote:


[...]

Chodzi oto, ze oprocz tego, ze organizm jest systemem chemicznym i
mechanicznym jest rowniez systemem elektrycznym. Pewien potencjal
elektryczny jest niezbedny dla funkconowania komorek. Ten potencjal w
normalnych naturalnych warunkach jest wzbudzany naturalnym magnetyzmem,
glownie ziemskim, a konkretnie RUCHEM wzgledem zrodla pola magnetycznego.
Zachodzi normalna indukcja magnetyczna - jesli przewodnik elektryczny i
linie pola magnetycznego przemieszczają sie wzgledem siebie indukuje sie
napiecie. Nasze cialo to mowiac w uproszczeniu tez przewodnik - jestesmy w
2/3 naszej wagi wypelnieni nieobojetnymi elektrycznie plynami -
elektrolitem, w ktorym musi utrzymywac sie napiecie rzedu 70-90 mV. Takie
znaczenie miedzy innymi ma zdrowy, rozsądny  RUCH. Jesli jest:
- za malo ruchu,
- zbyt slaby lub zaklocony magnetyzm z zewnątrz,
to ten akumulator rozladowuje sie - starczy na utrzymanie procesow
zyciowych, ale nie np na regeneracje.


[...]

Zanim będziesz prezentował te bzdury na kolejnych grupach powtórzę moją
wypowiedź z pl.sci.medycyna, którą, nie przeczę, inteligentnie [ :-) ] -
zignorowałeś [1]:

*****************
Message-ID: <news:37E2ACCA.3D2890F8@physik.uni-ulm.de
Date: Fri, 17 Sep 1999 22:04:10 +0100
From: Michal Sobkowski <michael.sobkow@physik.uni-ulm.de
Newsgroups: pl.sci.medycyna
Subject: Re: BIOPTRON
[...]
Do działania pomp jonowych w komórkach z pewnością nie są potrzebne
zmienne pola magnetyczne! W normalnych warunkach przepływ jonów
następuje w kierunku wyrównania stężeń i zrównoważenia ładunków. Pompy
jonowe, korzystając z energii reakcji biochemicznych w błonach,
"przepychają" jony wbrew gradientowi. Pompy te w organizmie są
zlokalizowane izotropowo - działają w górę, dół, ukośnie, w prawo i w
lewo, słowem, we wszystkich kierunkach jednakowo. W jaki sposób pole
magnetyczne miałoby stymulować ruch jonów we właściwym kierunku? I to
właściwych jonów - np. Na(+), a K(+) już nie?
[...]
A jak wyjaśnisz życie organizmów _nieruchomych_??? :-)
*****************

Pozdrowienia,
Michał
PS. Przy okazji - mechanizm transportu jonów, który powyżej zarysowałem,
można znaleźć w każdym współczesnym podręczniku biochemii. Czy mógłbyś
podać podstawy naukowe (literatura fachowa) swojego poglądu na ten temat?

[1] Ten wątek jest cross-postowany na więcej grup, podaję więc
dokładniejsze dane, choć post znaleźć można już chyba tylko w archiwum,
np. http://www.deja.com/home_ps.shtml

Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Jakie sa efekty spania na lozku magnetycznym ?

Dariusz wrote:

Czyżby to był Jacek zwany Expertem? Ha, jeśli tak, to kilka miesięcy temu
prowadziles ze mna niezbyt sensowna konwewrsacje na temat terapii polem
magnetycznym starajac sie udowodnic mi ze to co robie jest bez sensu.


Mam nadzieje ze to co teraz robisz ma wiecej sensu.

Teraz

zadajesz konkretne pytanie zwiazane z polem magnetycznym. Milo.

Prowadze serwis www.magnetoterapia.pl i tam znajdziesz sporo konkretnych
informacji na temat.


Dzieki.


Pole magnetyczne o niskich natezeniach rzedu kilkudziesieciu mikrotesli ma
na organizm zawsze pozytywny wplyw. Ale rozne urzadzenia, materace, i inne
jego zrodla maja rozne zakresy swej skutecznosci.


ale jak to sprawdzic ,lub zbadac ?
Moim zdaniem mozna zaczac od efektu dzialania bardzo silnych pol
i stopniowo zmniejszac natezenie (na ochotnikach lub zwierzetach,.
roslinach).

Pewien potencjal
elektryczny jest niezbedny dla funkconowania komorek. Ten potencjal w
normalnych naturalnych warunkach jest wzbudzany naturalnym magnetyzmem,
glownie ziemskim, a konkretnie RUCHEM wzgledem zrodla pola magnetycznego.
Zachodzi normalna indukcja magnetyczna - jesli przewodnik elektryczny i
linie pola magnetycznego przemieszczają sie wzgledem siebie indukuje sie
napiecie. Nasze cialo to mowiac w uproszczeniu tez przewodnik - jestesmy w
2/3 naszej wagi wypelnieni nieobojetnymi elektrycznie plynami -
elektrolitem, w ktorym musi utrzymywac sie napiecie rzedu 70-90 mV. Takie
znaczenie miedzy innymi ma zdrowy, rozsądny  RUCH. Jesli jest:
- za malo ruchu,
- zbyt slaby lub zaklocony magnetyzm z zewnątrz,
to ten akumulator rozladowuje sie - starczy na utrzymanie procesow
zyciowych, ale nie np na regeneracje.


Pozwolilem sobie na dlugi cytat ale ma to sens.
Ludzie ktorzy pracuja w ruchu, na swiezym powietrzu sa powszechnie
uznawani za zdrowych (moze jony ujemne tez)
A brak pola magnetycznego ziemi jest zawsze badany przez kosmonautow.
Dostep do wynikow badan jest taki sobie.
Ale warunki badania sa z pewnoscia laboratoryjne.
Zatem twoja teze mozna ew. potwierdzic .


Tak wiec stale, takie jak w chinskich czy innych materacach pole magnetyczne
ma bardzo ograniczony wplyw na organizm. Nie ma indukcji energii jesli nie
ma zmiennosci


To moze troche seksu na takim materacu ?
Seksualne magnetyzowanie ?

oddzialywania. To co sie dzieje, to podczas lezenia na

materacu KRˇŻY KREW - a wiec jest RUCH przewodnika w polu.
Fizjologiczny
efekt tego to zwiekszenie powierzchni wymiany gazowej krwi, lepsze
dotlenienie komorek - a wiec wplyw pozyztwny.


Ok, skad wiesz ze to jest mierzalne a nie statystycznie nieistotne ?

Choć nie nalezy sie np

spodziewac wielkich efektow przy chorobach przewleklych.


a czemu wiazac to z chorobami ?


Skala tego wplywu bedzie jednak nieporownywalnie wieksza jesli poddamy
organizm dzialaniu PULSUJACEGO pola magnetyczego o odpowiedniej
charakterystyce.


Skad wiadomo jaka czestotliwosc i czemu ma byc zmienne ?

Spotegowanie efektu polega na szybszym i bardziej

kompleksowym wzbudzaniu energii, =poprawa funkcjonowania komórek =
aktywizacja procesow samoleczenia organizmu. Szerzej o tym na
www.magnetoterapia.pl


ok,
dzieki, bo interesujace, chociaz kilku kolegow to skrytykowalo.

Stad pytanko o metody dokonywania pomkiarow efektywnosci takiej terapii.
Czy sa takie i sa znane ?
Jacek

Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: moge podlaczyc tube bezposrednio pod radio???!!!

(...)


To co jest na obudowie glosnika nie ma nic wspolnego z moca...
Jest to obciazenie jakie przyjmie glosnik
W glosnikach mowimy o skutecznosci i obciazeniu...


ej, no doucz się trochę:
tu masz parametry jakimi można określać głośniki:

'częstotliwość rezonansowa podawana w Hz (Fs), VAS - objętość ekwiwalentna w
litrach. Jest to objętość zastępcza obliczana na podstawie podatności
zawieszenia i powierzchni membrany, czym te obie wartości są większe tym VAS
jest większe.'

'dobroć całkowita układu (dla zespołów głośników) określana wzorem:
Qts=(Qms*Qes)/(Qms+Qes). Na podstawie tegoparametru w połączeniu z Fs i VAS
możemy określić charakterystykę głośnika w zakresie niskichczęstotliwości.
Do obliczenia obudowy należy obliczyć Qts zastępcze:
Qts(zastępcze)=Qts*(Re+Rs)/Re ( Re - rezystancja cewki głośnikowej, Rs -
rezystancja cewki włączonej szeregowo z głośnikiem).
Obliczenie tego parametru pozwala na wybór obudowy najodpowiedniejszej dla
danego typu głośnika'

jeśli cię to interesuje to każ googlowi opowiedzieć ci coś na temat
parametrów Thiele'a - Smalla

'jesy jeszcze Qms - dobroć mechaniczna, czyli tarcie występujące na górnym
zawieszeniu oraz resorze oraz Qes - dobroć elektryczna; Sd - powierzchnia
membrany która promieniuje dźwięku (powierzchnia membrany + powierzchnia
połowy zawieszenia) podawana w cm2.

Efektywność - jest to miara ciśnienia akustycznego jaką uzyskamy w
odległości jednego metra od głośnika. Istnieją dwa rodzaje efektywności:
mocową i napięciową. Efektywność mocowa jest to efektywność uzyskana po
dostarczeniu
1W mocy do głośnika. Efektywność napięciowa to efektywność jaką uzyskamy po
doprowadzeniu do głośnika 2,83V. Przy obciążeniu 8 omowym efektywność
napięciowa i mocowa jest taka sama, natomiast przy głośnku 4 omowym
efektywność napięciowa wynosi 3dB więcej niż efektywność mocowa. Efektywność
jest bardzo ważnym parametrem który decyduje o maksymalnym natężeniu
dźwięku. Nie należy sugerować się jedynie mocą głośnika, bo np. głośnik
o mocy 100W i efektywności 90dB wytworzy takie samo natężenie dźwięku jak
głośnik o mocy 50W i efektywności 93dB. Dzieje się tak dlatego, bo zmiana
natężenia o 3dB dla ucha ludzkiego daje różnicę dźwięku wynoszącą 100%.

Bl - [Tm] jest to siła która działa na cewkę głośnika, czym jest większa tym
impuls odtwarzany jest lepiej i uzyskujemy wyższą efektywność.

B - indukcja magnetyczna w szczelinie.

L - indukcyjność cewki głośnika

Xmax - maksymalne wychylenie liniowe głośnika (amplituda)'

no i wreszcie (last but not the least) Moc znamionowa! (tadaaa!!!) - jest to
moc jaką głośnik może przyjmować w pracy ciągłej,mierzona w watach. Nie ma
jednak jednej normy w której jest to mierzone. Wg DIN45-573 jest to: sygnał
1 min, włączony, 2 min wyłączony przez 5 minut. Wg IEC 268-5 do głośnika
doprowadzony jest sygnał 100 godzinny.
Z tego wynika, że ten sam głośnik może mieć różną moc znamionową w
zależności od normy w której został mierzony
(przy IEC jego moc na pewno będzie mniejsza).

ale to tylko takie dywagacje wraz z garścią paru bzdur które gdzieś
znalazłem, nie? spoko, to nie ja się znam na wszystkim...


| ps: ty zdaje się też często mówisz że aparat *****  ma tyle i tyle
| megapikseli a przecież dobrze wiesz że naprawdę nie ma żadnych
| megapikseli tylko detektory, poza tym ma ich przynajmniej trzy razy
| mniej itd. ot, kolejne uproszczenie...

Akurat tu tez sie z Toba nie zgodzie - mowimy o megapixelach bo istnieje
prosty przelicznik - ilosc detektorow - ilosc pixeli (choc detektorwo
zwykle
jest wiecej, gdyz nie wszystkie sa wykorzystywane)
I ma 3 razy mniej tylko foveon ktorego wlasciwie nie ma na rynku - nie
mieszaj... bo tez bardzo skutecznie upraszczasz...


obrazowałem ci tylko absurdalność twojego wymądrzania się na temat o którym
wiesz, że gdzieś tam dzwoni, ale co i gdzie... jak widzę przykład z
fotografią trafiony ;)

pozdro

Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: ja nie umiem zrobic tych zadan... :< /Ola
Zad 1

Trzeba rozwiązać następujący ikład równań

I1/2*(pi)*r1=I2/2*(pi)*r2
r1+r2=d

wartość otrzymasz w centymetrach ok. 21 cm od jenego i 9 od drugiego, ale
który jest który to zależy od tego w którym biegnie większey prąd.

--------------------------------------------------------------
Zad 2

B=uo*H
gdzie H to natężenie pola magnetycznego

Dla zwojnicy natężenie pola magnetycznego wjej wnętrzu wynosi:
H=n*I/l
gdzie n -ilość zwojów
l - długość zwojnicy

stąd

n=H*l/I

a, korzystajhąc z pierwszego wzroru dostaniemy końcowo:

n=(B/uo)*l/I

jest jeszcze warunek ze powinna przynajmniej taka indukcja powsać, więc wzór
powinien zamias tówna się mieć (większe równe) co w fazie wyniku oznacza
zaokrąglenie wartości ilości zwojów do nabliższej wartości całkowitej w górę
(nie może wyjść np: 3,2 zwojau lecz trzeba podać 4 [to nie są wartości
prawidowe, nie chciało mi się liczyć])

--------------------------------------------
Zad 3

patrz wzór na natęzenie pola magnetycznego wenątrz zwojnicy w zad 2.
indukcja magnewtyczna jest wprost proporcjonalna do natężenia (patrz wzór 1
z poprzedniego zadania) więc równie dobrze mopżna rozpatrywać natężenie pola
mag.

we wzorze nie zmieniaja się zadne wartości poza H i l.
Rozpatrujem y dwa przypadki w których raz sprezyna jest skurczona:

H1=n1*I1/l1

i gdy jest rozciągnięta:

H2=n2*I2/l2

przy czym I1=I2 i n1=n2, jedną z tych wartości wyciągamy na jedną stronę
równania i przyrównujemy wzory do siebie:

H1*l1/n1=H2*l2/n1 (bo n1 = n2)
H1*l1=H2*l2

skoro l2=k*l1
to otzrymamy:
H1*l1=H2*k*l1

H2=H1/k

-----------------------------------------------
Zad 4
Jest podchwytliwe, więc od razu olej indukcję B.
Skoro elektron porusza się pos pirali, to by zrozumieć, zrób lub wyobraż
sobie model spirali:

wytnij z paiperu trójkąt prostaokątny:
   |\____
   |         \____
x |                  \____
   |                    | alfa \____
   |__________|_________
                 2*(pi)*r

(oczywiście przeciwprostokjątna ma byc prosta [sorry za oganiczenia
graficzne])
i zwiń ja w rulonik wzdłuz dolnego brzegu, na powierzchni dostaniesz
spiralę,
elektron będzie sie poruszał po takiej spirali, a dolny brzeg tego trójkata
jest wyznacznikiem tego walca o którym mowa w treści zadania
natomiast kat przy dolnej krawędzi to kat pomiędzy indukcją B a linią
prostopadłą do B (beta to ten drugi kąt, ale tak mi było łatwiej
"narysować")
nasze alfa wynosi 90-beta

Rozwiązanie zadania sprowadza się do znalezienia skoku śruby x z równania:
2*(pi)*r/x=tg(beta)
stąd

x=2*(pi)*r/tg(beta)
(też nie chciało mi się liczyć)

Koniec
===============================================

użytkownik <joja@poczta.onet.plnapisał w wiadomości


Mam na imie Ola mam 17 lat i musze rozwiazac 4 zadania a nie za bardzo
potrafie...prosze o pomoc.. :
zad.1
przez dwa prostoliniowe cienkie równolegleprzewodniki plyną w przeciwnych
kierunkach prądy o natężeniach I1=5A oraz I2=12A.przewodniki znajduja sie
w
odleglosci d=30cm os siebie.w jakiej odleglosci od tych przewodnikow
znajduja
sie punkty w ktorych natezenie pola magnetycznego jest równe zeru?

zad.2
ile zwojów na 1cm dlugosci powinna miec zwojnica przez ktora plynie prąd o
natężeniu I=5A aby w jej srodku indukcja pola magnetycznego byla równa co
najmniej B=10-3 T? przenikalnosc magnetyczna próżni u0=4pi(razy)10-7 T*m :
A.

zad3
przez spiralną sprężyne przepuszczono prad elektryczny jak przez
zwojnice.ile
razy wzrosnie(zmaleje) indukcja magnetyczna wewnatrz zwojnicy jezeli
rozciagniemy ją k-krotnie?

zad.4
elektron porusza sie w polu magnetycznym o indukcji B=o,1T tak ,że wektor
prędkosci elektrony jest nachylonydo pola magnetycznego stale pd kątem
beta=60
stopni.promien domyślnego walca po którym porusza sie elektron wzdłuż
linii
śrubowej wynosi r=0,1 mm.oblicz skok linii srubowej po ktorej porusza sie
elektron.
 z góry dziekuje za cokolwiek. :)

--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl


--
Serwis Usenet w portalu Gazeta.pl -http://www.gazeta.pl/usenet/

Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Czy to może byc prawda?
On 9 Sie, 00:29, "root" <ro@vp.plwrote:


W sumie nie chodzi o to, ze konstruowanie takich maszyn nie ma sensu, bo ma.
Niektore z nich pewnie juz znalazly zastosowanie. Ale do wszystkiego trzeba
podchodzic z nalezyta starannoscia. Jesli ktos tlumaczy cos co jest
sprzeczne z dana teoria za pomocy tejze teorii, to absurd podobny do tego z
jakim mamy do czynienia w przypadku kwadratury kola. To nieprawda, ze
kwadratura jest niewykonalna. Ona jest niewykonalna przy pewnych zalozeniach
w okreslonej strukturze matematycznej ( w przestrzeni płaskiej) ale
NIEKONIECZNIE jest niewykonalna w  jakis przestrzeniach nieuklidesowych. Ja
tego nie wiem, ale wiem o czym mowie kiedy mowie "kwadratura koła" .
Natomiast przedpisca popisuje sie kompletnym mieszaniem pojec i usiluje
najpierw pokazac, ze cos takiego jak indukcja magnetyczna istnieje a potem
zaprzeczyc temu formułujac zdanie "prawo Lenza mozna do kibelka wrzucic".
Spiesze wiec doniesc, ze gdyby pole indukowane nie przeciwdzialalo polu
indukujacemu, to w ogole zjawisko indukcji nie mialoby miejsca. Inaczej
mowiac jesli 2+2 nie byloby rowne 4, to 4-2 nie byloby rowne 2.


Wymyślasz jakieś pierdoły niestworzone:
obrazujesz sobie przestrzenie nieeuklidesowe na siatce euklidesowej,
widzisz tam jakieś krzywe, i chcesz komuś wmówić,
że te krzywe są inne od tych krzywych - euklidesowych,
bo one są inaczej krzywe, czy jak?

Nie ma zaprzeczeń postulatów Euklidesa, bez postulatów Euklidesa,
tu nic nowego nie powstaje - to zwyczajne pajacowanie...
---------

Nie muszę wyliczać indukcji z pola magnetycznego.
Biorę empiryczny i ogólny wzór Ampere'a, albo Webera
na zależność sił od prędkości i mam wszystko zgodne z zasadami
Newtona.

Zasady zachowania energii nie potrzebuję, bo sam rozkład sił
wystarcza.
Później mogę sobie wyliczyć tę liczbę, zwaną potocznie energią, i
sprawdzić...

Teorii pól zachowawczych, potencjałów, i lagranżianów nie potrzebuję,
bo to wszystko wynika z wymyślonych postulatów, przykładowo:

1. położenie i prędkość wystarczy do określenia stanu układu
w dowolnym czasie; i z czego to wynika - skąd to wiadomo?
2. procesy są symetryczne względem czasu; co jest bzdurą,
bo można pokazać zderzenie rotujących obiektów,
w którym nie będzie takiej symetrii.
3. izolowanie układu; materii nie można izolować od otoczenia,
bo bez tego otoczenia ona po prostu nie funkcjonuje;
4. zasada superpozycji - dotyczy układów liniowych,
czyli nie jest spełniona w 99% przypadków - nawet w prostych układach
dynamicznych.
5. mamy prędkość i przyspieszenie w sensie matematycznym -
rozumiane jako zwyczajne pochodne: x', x'',
i zakładamy, że obserwowana = inercjalna,
ale siły bezwładność inaczej funkcjonują, co zauważył już Mach...

wystarczy - czy mam jeszcze narysować... perpetuum w akcji?

Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Pytanko do Enst@!a(o free energy)


"EiNST@!N" wrote:


A, wtrace sie, co mi tam...


Teoria  : "efekt telekinetyczny jest zjawiskiem posredniej manipulacji
materialna   czescia   danego   obiektu   poprzez   oddzialywanie   na
przeciw-materialna czesc tego obiektu" (dr Pajak)


Piekna nowomowa (nota bene, zarowno naukowcy jak i paranaukowcy oraz inni specjalisci
mogliby przestac uzywac jakis zbyt skomplikowanych slow:)


Praktyka :

-   Jak  wiesz  po  wykonaniu  pracy  telekinetycznej,  zmniejsza  sie
temperatura,  w  wyniku  pochlaniania  ciepla  przez obiekt wykonujacy
prace  w  przeciw-swiecie.  Pan  Werner  Kropp  z  WEKROMA  Laboratory
zarejestrowal   na   kamerze   termowizyjnej  spadek  temperatury  rak
uzdrowicielki  po  seansie  uzdrawiania  o  ok.  trzy stopnie. [metoda
biologiczna uzyskiwania efektu telekinetycznego].


To, obawiam sie, nie jest zaden argument... Mi np. rece sie grzeja, gdy jestem
zdenerwowany, innym w takiej samej stytuacji  staja sie zimne. Gdy sie relaksujemy
tez to wplywa na weznie sie/ rozszerzanie naczyn krwionosnych i co az tym idzie temp
dloni i innych czesci ciala:)


-  Zarejestrowane  przypadki widocznosci tzw."jarzenia pochlaniania" u
uzdrowicieli,  medium itp. podczas seansow.


Jarzenie pochlaniania.. ladna nazwa, ale co ona dokladnie znaczy?


-  Energia  piramidy.  Eksperymenty  z  zastosowaniem  licznika Gaussa
wykazaly,  ze  wewnatrz piramidy powstaje indukcja magnetyczna, a pole
silowe,    które    ja    wzbudza    może    powodowac    dehydratacje
elektromagnetyczna.


Hmm... jedyny pomiar, o ktorym slyszalem, to ten z obecnoscia promieniaowania
kosmicznego w piramidzie (chyba tez EM) i z pierwszym razem liczniki byly popsute, a
za drugim wynik byl taki sam, jak w zwyklym domu:)


- Rozdzki radiestetow odchylane telekinetycznie w momencie natrafienia
na zyle wodna.


Hmm... najpopularniejsza koncepjca na temat rozdzkarstwa (paranaukowa oczywiscie:) to
taka, ze rozdzkarze odczuwaja podswiadomie "promieniowanie zyl wodnych" (pojecia nuie
mam co to oznacza:). A naukowe metody badanie rozdzkarzy wykazaly, ze znajduja oni
zyly wodne z taka sama czestoscia jak np. ja czy moj sasiad:)


-   Lewitacja,   psychokineza   itp.
Lewitacja? Hmm.. jak mawial czlowiek, ktory uczyl mnie Kung-Fu (krotko, bo
zrezygnowalem:): "Umiem juz lewitowac w 80%; podnosze jedna reke z podlogi, potem
druga, potem noge, potem d*** i zostalo mi opanowanie podnoszenia drugiej nogi":)


Psychokineza... Jedi to ja bym chcial byc, oj chcial:)


-  Telepatia.


Hmm a widzial ktos prawdziwego telepate?


-  Istnienie silowni telekinetycznych (free energy devices) takich jak
Silnik Johnsona, N-Machine, Theta-Destatica i inne.


Hmm gdzie sa zastosowane powyzsze urzadzenia?


Do  uzyskania  efektu  telekinetycznego  w  Silniku Johnsona wcale nie
potrzebujesz  wiedziec takich dokladnych informacji. Zbudujesz, troche
poprzestawiasz  magnesy  i  zadziala. Jednak nie ma sensu budowac tego
urzadzenia (no chyba, ze jeszcze uparcie twierdzisz, ze taki efekt nie
istnieje,   wtedy  zbudujesz  aby  zmienic  utarte  poglady)  poniewaz
wytwarza ona ok. 105% energii, wiec "darmowe" jest tylko te 5%, reszta
jest zuzywana na podtrzymanie ruchu.


"TYlko" 5%??????????? Toz to ogromna liczba jak na "darmowa energie":)


Chyba    niedokladnie    czytales.    Ochlodzenie   jest   spowodowane
pochlanianiem  ciepla  przez ruch obiektow w przeciw-materii, poza tym
wytwarza  (ale  to  jest  raczej  skutek  uboczny)  ona jeszcze ozon i
promieniowanie ultrafioletowe.


Samoistne pochlanianie ciepla.. hmm i to przez ruch w przeciw-materii(?dosc
enigmatyczne sformulowanie). Nie sadzisz, ze gdyby tak bylo, to wszyscy bysmy
poumierali z wyziebienia?


Bo  ma  racje. Tzw. "eksperci" to w wiekszosci zamanipulowane kukielki
UFOnautow.


Hmm jakos nie zauwazylem, by ktorykolwiek ze zanych mi profesorow byl
"zmanipulowany". A Ty, uzywajac nazwiska jednego z wiekszych uczonych, powolujesz sie
na jego autorytet... A przeciez byl "zmanipulowany". I w dodatku przestrzegal rzeczy,
ktore Ty uwazasz za z gruntu falszywe:)


Wiesz,   zadziwiasz  mnie,  naprawde  nie  umiesz  wybudowac  Wielkiej
Piramidy  w  jakiejs skali ? Co do ludzi ktorzy z tym eksperymentowali
("telekinetyczne   rolnictwo"),   to   :   (A)   UFOnauci  przypadkowo
telekinetyzujacy trawe i rosliny pednikami swoich pojazdow w miejscach
ladowisk  (B)  Miejsca  eksplozji  UFO np. tajga Tunguska lub Tapanui.
Rosliny  w  tych miejscach wykazuja wszelkie cechy natelekinetyzowanej
materii.


Ja mam taka piramidke w domu (nie pamietam jak to skala, ale ma ona okolo 0.5 m
wysokosci:) i jakos ani mieso nie psulo sie w niej wolniej, ani nikt nie zdrowial
szybciej niz normalnie, ali zyletki nie byly bardziej ostre niz przed wlozeniem ich
pod nia. Aha od razu mowie, wszystkich warunkow umieszczania ww rzeczy w piramidce
przestrzegano (bo nie tylko ja z nia experymentowalem:)


--
Pozdrawiam,
 EiNST                            priv:ei@interia.pl


P. Nikt
ps. nie chce, zeby ktos uznal, ze w jakis sposob atakuje Einsteina. Moze niektore
moje uwag sklaniaja do tego, ale ja naprawde nieumyslnie:)

Wyświetl resztę wiadomości z tematuTemat: Rozwazania o Absolucie

"Kowdlar" <elu@interia.pl


"ksRobak" <ed_ro@interia.pl
| "Kowdlar" <elu@interia.pl
| | "ksRobak" <ed_ro@interia.pl
| | Chech,, Kowdlarze :)
| Niejednokrotnie wyrażałeś pogląd, że filozofia powinna
| wyprzedzać nauki stosowane tymczasem gdy prezentuję
| Ci w najbardziej przystępnej formie na czym polega kompensacja
| materii z antymaterią to zdajesz się tego nie dostrzegać.
| Kompensacja przeciwnych ładunków elektrycznych wydaje się
| być zrozumiała.
| Co nie? ;)
| Uczą tego już w młodszych klasach szkoły podstawowej
| (+)+(-)=0 a więc atom w którym liczba protonów jest równa
| liczbie elektronów jest elektrycznie obojętny; ale przecież
| protony i elektrony nie znikają(!)
| Dokładnie to samo jest z anihilacją (+p)+(-p)=0
| Cząstki te nie znikają lecz przestają oddziaływać
| z otoczeniem(sic!)
| a fotony które utrzymywane siłami jądrowymi nie są już
| utrzymywane uwalniają się w postaci DWÓCH fotonów bo
| w tym połączeniu uczestniczą dwie cząsteczki.
| Chech,, Kowdlarze... czy to na prawdę takie trudne? :-)
| ..
| Co do tego równania na które tak się lubisz powoływać E=m*c^2
| to jego SENS jest oczywisty:
| ilość energii e-m "przyklejona" do cząsteczki elementarnej
| jest wprost proporcjonalna do MASY tej cząsteczki.
| ENERGIA NIE JEST MASĄ - ENERGIA JEST PRZEZ MASĘ
| WIĄZANA.
| ..
| Co do teorii do której podałeś mi adres to zwróć uwagę na ten
| cytat:
| <<Chromodynamika kwantowa zakłada, że kwarki kolorowe są
|     punktowymi pozbawionymi struktury wewnętrznej obiektami
|     matematycznymi, którym przypisuje się; ułamkowe wartości
|     liczbowe elementarnego ładunku elektrycznego, moment
|     magnetyczny, spin i ładunek koloru odpowiedzialny za
|     oddziaływania zachodzące między nimi.|
| [źródło: http://www.jjanson2004.republika.pl/services.htm ]
| obiektami matematycznymi
| obiektami matematycznymi
| obiektami matematycznymi
| a więc PUNKT posiadający CECHY.
| Czy ja o czymś innym piszę od prawie dwóch lat? <cool
| Edw@Robak.pl
| Ale mnie zdenerwowałeś, wiesz, Ksiąz, przytaczasz pierwsze
| zdanie, które określa stan dzisiejszy ,ale ta praca własnie, ta
| przytaczana oferuje inny pogląd, cytata:
| **************************************
|  Brak teorii bądź hipotezy wewnętrznej struktury fizycznej kwarków
| utrudnia dalszy rozwój chromodynamiki kwantowej.Praca niniejsza
| ma na celu pokazanie wewnętrznej struktury fizycznej kwarków,   .

| *************************************************************
| Wewnętrznej, Edward, wewnetrznej , cząstki elementarne nioe są
| punktowe  .
| Musisz w końcu przyjąć ten fakt, że fotony mają masę, nie mają
| jedynie masy spoczynkowej, a potem przeżyjesz olśnienie.
| Zdrowia
| Kowdlar
| Zapomniałem dodać, na stronce tej teorii trzeba kliknąć na samym
| dole na "teoria".
| hehehe ;D - jesteś rozbrajający Kowdlarze. :)
| W tym roku ktoś dostał Nobla z fizyki za badanie i wykazanie
| że wnętrze cząsteczki jest "puste" :o)
| a przecież cząsteczki posiadają masę którą znakomicie posługuje
| się chemia(sic!). To słowo "puste" wnętrze oznacza ni mniej ni
| więcej ale konkretnie TO, że jądro cząsteczki jest mniejsze niż
| najmniejsze a mimo to posiada masę i ładunek. Jeżeli oderwiesz
| od cząsteczki otulającego ją fotona to pozostanie dokładnie
| TO COŚ co ma masę i ZERO energii która uleci wraz z fotonem.
| Nie dziwi Cię przenikalność neutrina?? hehe
| ..
| Jeśli twierdzisz, że fotony mają masę to określ:
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| w jakiej objętości ta masa się zawiera?
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| a więc: jaka jest długość, szerokość i wysokość fotonu
| o długości fali 700 nm? hmm,, potrafisz to uzasadnić? :)
| Edw@Robak.pl
Moze z innej beczki,moze to do ciebie dotrze. Masa to nie jest
kilogram cukru, czy skały(to znaczy w ogólnosci tak, ale nie tylko).
Masa to jest właściwość bytów, która określa tylko i wyłacznie to,
że wszytkie byty ze sobą oddziałują i że wszystkiebyty są utworzone
z tej samego tworzywa ,z apeironu= z energii. I przy okazji jest ona
miarą bezwładności, to znaczy okresla jaką będzie siła
bezwładności , jesli dany byt umieścimy w polu sił.
Jaka będzie reakcja bytu na działanie na niego polem (zewnętrznym )
siły. Duża masa, to duzy opór przeciwko działaniu sił zewnetrznych.
Jak się zdołałem już upewnić, ty traktujesz maszę, jak te przysłowiowe
kilogram poledwicy. I na koniec pojęcie masy nie jest tozsame z
pojęciem materia, dopiero pojęcie masy spoczynkowej
jednoznacznie okresla, ze byt, który ja posiada, jest materią.
Zdrowia
Kowdlar


Jasneeeee :o)))
<<wszystkiebyty są utworzone z tej samego tworzywa ,
z apeironu= z energii|
Jak ja mogłem tego nie zauważyć i zadaję Ci głupie pytania?
objętość jest masą oczywiście
i długość jest masą
i CZAS jest masą
i natężenie prądu elektrycznego jest masą
i temperatura jest masą
i światłość jest masą wyrażoną w kandelach
zdecydowanie byty te ze sobą oddziaływują i masa zwana
CZAS oddziaływuje na masę zwaną temperatura a równocześnie
na masę zwaną natężenie prądu oraz światłość.
Pole sił także jest masą i wszystkie pochodne:
częstotliwość to masa
siła to masa
energia to masa
ciśnienie to masa
ładunek elektryczny to masa
napięcie elektryczne to masa
pojemność elektryczna to masa
oporność elektryczna to masa
przewodność elektryczna to masa
natężenie pola elektrycznego to masa
natężenie pola magnetycznego to masa
indukcja magnetyczna to masa
strumień magnetyczny to masa
indukcyjność to masa
przenikalność elektryczna to masa
przenikalność magnetyczna to masa
kąt płaski oczywiście i kąt bryłowy to także masa.
uff
a fala elektromagnetyczna to także masa która nic nie waży
a ponieważ rozprzestrzenia się z prędkością 'c' to ma masę
nieskończoną.
to oczywiste
<pstrykmasy nie ma
<pstrykmasa jest
<pstrykmasy nie ma?
jak to nie ma? przecież wszystko jest masa?? :o)))))))
"ciemna masa" chech,, :-)
PS. po co komu taki bełkot?
Edw@Robak.pl

Wyświetl resztę wiadomości z tematuStrona 2 z 2 • Znaleziono 84 rezultatów • 1, 2

Sitedesign by AltusUmbrae.